Webartikelen archiefpagina

september 2022

Resultaten van een prospectieve studie uitgevoerd in Groot-Brittannië laten zien dat het drinken van zwarte thee geassocieerd is met een lager sterfterisico. Het risico is het laagst bij het drinken van twee of meer koppen.

september 2022

Britse onderzoekers voeren aan dat ook lichte alcoholconsumptie het cardiovasculaire risico verhoogt, terwijl de Britse richtlijnen de consumptie tot 14 eenheden per week toestaan. Ze geven drie verklaringen voor de mythe dat een beetje alcohol goed is voor het hart. De eerste reden is dat niet elke alcoholische drank in een gunstige relatie staat tot hart- en vaatgezondheid.

september 2022

Een supplement met boswellia serrata, bromelaïne, magnesium, zink, honing en 'getyndaliseerde lactobacillen' geeft meerwaarde aan de behandeling van otitis media. Italiaanse onderzoekers hebben dit supplement getest in een studie met 120 deelnemers. Met twee behandelperiodes en vier oortests werd rekening gehouden.

september 2022

Co-enzym Q10 vermindert vermoeidheid statistisch significant in vergelijking tot placebo. Dat is de conclusie van een nieuwe meta-analyse met ruim 1100 deelnemers, gepubliceerd in Frontiers in Pharmacology. Co-enzym Q10 (coQ10) speelt een essentiële rol in de mitochondriale functie, een sleutelfactor in de energieproductie. De productie daalt met de leeftijd.

september 2022

Aan studies naar de medicinale effecten van recreatief gebruikte drugs is opnieuw een veelbelovend hoofdstuk toegevoegd: psilocybine helpt tegen excessief alcoholgebruik. De stof komt voor in een bepaald type paddenstoelen (paddo’s) en is bekend van zijn hallucinogene en psychedelische werking. Psilocybine blijkt, indien gecombineerd met psychotherapie, mindering met alcohol gunstig te beïnvloeden. De Amerikaanse onderzoekers spreken van een ‘robuuste afname’.

september 2022

Het uit de ayurveda stammende ashwagandha verbetert bij mannen zowel in subjectieve als objectieve zin hun seksueel functioneren. Dat wil zeggen dat het kruid hun perceptie van seksueel welzijn doet toenemen en tevens het serumniveau testosteron verhoogt. Onderzoekers uit India, waar ashwagandha een lange traditie kent, stelden dit vast in een dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT.

september 2022

Jicht, een pijnlijke ontstekingsreactie in gewrichten, kan mogelijk worden voorkomen door een relatief hoge dosis vitamine C. Dat blijkt uit een post hoc analyse van de Physicians Health Study II, een onder artsen uitgevoerde dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT. Het effect blijkt echter sterk af te nemen naarmate de BMI hoger is. Voor vitamine E werd geen effect gevonden.

september 2022

Ernstig zieke COVID-patiënten die met lithium behandeld worden, hoeven minder lang in het ziekenhuis te verblijven en hebben minder vaak intensieve zorg nodig. Dat blijkt uit een Spaanse studie met dertig deelnemers die lithiumcarbonaat-tabletten kregen of normale zorg (corticosteroïden). De studie was onderbemand om statistisch zinvolle conclusies te trekken, maar er werden nog andere metingen verricht die voor het gebruik van lithium pleiten.

september 2022

Volgens een studie waaraan Chinese studenten meededen, gaat vitamine C de schadelijke effecten van luchtvervuiling tegen. De studenten verbleven op een campus in Shijiazhuang, een stad die hard te lijden heeft onder luchtvervuiling door de industrie. Vitamine C deed de bloeddruk lichtjes dalen, ondanks de jonge leeftijd en goede gezondheid van deze deelnemersgroep. Verder werd naar vijftien markers gekeken.

september 2022

Aan kokosolie worden tal van gezondheidseigenschappen toegeschreven, maar die blijken volgens recentere gegevens tegen te vallen. Zo zagen Texaanse onderzoekers dat inname van kokosolie de stijging van insuline na een maaltijd tegengaat, waardoor bloedglucose ongunstig gaat stijgen. Ook voor wat het lipideprofiel betreft, valt weinig positiefs te melden.

Pagina's