Webartikelen archiefpagina

februari 2021

Een van de ernstigste complicaties bij COVID-19 is het ontstaan van bloedstolsels, maar behandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) kan een averechtse werking hebben. Dat is de conclusie uit een Franse studie op basis van gegevens van opgenomen patiënten van hoge leeftijd. Als ‘bloedverdunners’ komen eerder de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC's) in aanmerking, zo stellen zij.1

februari 2021

Met behulp van PET-scans is in de Verenigde Staten een verband aangetoond tussen de fijnstofconcentratie en ophopingen van het amyloïd-β-eiwit tussen de hersencellen. Deze zogeheten plaques worden gezien als oorzaak van de ziekte van Alzheimer. Luchtvervuiling moet volgens de de studie als exogene risicofactor worden ingecalculeerd in het beleid rond cognitieve beschadiging in het algemeen.

februari 2021

Voedingssupplementen rijk aan omega-3-vetzuren, vooral DHA, kunnen de slaapkwaliteit van gezonde jonge volwassenen helpen verbeteren, volgens een recente Britse klinische studie. De placebo-gecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde studie, is de eerste klinische studie die positieve effecten aantoont bij ‘normale’ slapers.

februari 2021

Schotse onderzoekers hebben vastgesteld op welke soorten kanker een hoger risico bestaat wanneer er zowel sprake is van overgewicht in het algemeen als overgewicht in de buikstreek. Daarvoor worden als criteria meestal de body mass index (BMI) respectievelijk de heupomtrek aangehouden.

februari 2021

Een meta-analyse van RCT’s, nog in de vorm van een preprint, toont aan dat infecties van hogere en lagere luchtwegen kunnen worden voorkomen door suppletie van vitamine D.1 Ze bevestigt de conclusie van een meta-analyse uit 2017. Maar de onderzoekers haasten zich op te merken dat de betekenis bij longproblemen door COVID-19 uit andere studies moet blijken.

februari 2021

Onderzoek onder 259 gezonde vrouwen laat zien dat het premenstrueel syndroom (PMS) vaker gepaard gaat met verhoogde oxidatieve stress. Bovendien was de ernst van de PMS-klachten geassocieerd met de ernst van de oxidatieve stress. Vrouwen met een verhoogde oxidatieve belasting hadden vaker last van PMS-symptomen zoals depressie, prikkelbaarheid en snoepbuien. Een tekort aan de antioxidatieve vitaminen A, C en E werd niet gevonden.

februari 2021

Gebruik van hormonale anticonceptiva wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op trombose en cardiovasculaire aandoeningen. De laatste jaren wordt ook steeds duidelijker dat gebruik de mondgezondheid kan beïnvloeden. Vrouwen die de pil gebruiken blijken een grotere kans op parodontitis te hebben.

februari 2021

Bij voedingsstoffen spreken we vaak over een tekort of overmaat, maar soms telt eerder de ratio tussen twee stoffen. In een Amerikaanse studie wordt een beeld gegeven van de grenzen waarbinnen zich de verhouding calcium-magnesium dient te begeven.

februari 2021

Onderzoeksgroepen van het ErasmusMC, het LUMC en het VUMC publiceerden onlangs hun overzichtsartikel over obesitas en leefstijl in relatie tot COVID-19.1 De auteurs concludeerden dat er grote noodzaak is om een gezonde leefstijl krachtiger onder de aandacht te brengen en te ondersteunen.

februari 2021

In een recente review zijn de gezondheidseffecten van een gecombineerde suppletie van vitamine D en probiotica bij kinderen en volwassenen in kaart gebracht. De auteurs concluderen dat een gecombineerde suppletie van vitamine D en probiotica bijdraagt aan gezondheid op zowel fysiologisch als psychologisch gebied en mogelijkheden biedt bij de behandeling van chronische aandoeningen.

Pagina's