Over Voedingsgeneeskunde

Voedingsgeneeskunde is een platform dat zich toelegt op de mogelijkheden van voeding in relatie tot gezondheid en ziekte, gebaseerd op de wetenschap. Voedingsgeneeskunde bericht over recente ontwikkelingen in de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere goed onderbouwde therapieën die relevant zijn voor de praktijk van de arts, de therapeut, de dietist en de apotheker.

Doelstellingen

De geneeskunde heeft de laatste honderd jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Betere kennis van ziekten leidde tot betere behandelingen.

In de geneeskunde gaat er vaak veel aandacht uit naar geneesmiddelen, die zich vaak beperken tot een symptomatische behandeling. Ze bestrijden de symptomen, maar stoppen niet altijd de progressie van een ziekte. Bovendien is er nog wel eens onduidelijkheid over de werkzaamheid, doeltreffendheid en bijwerkingen ervan.

Tegelijk kende de kennis op het gebied van de nutritionele biochemie een explosieve groei. Vaak vindt deze kennis maar moeizaam haar weg naar de praktijk van de gezondheidsprofessional. Voeding en specifieke voedingsstoffen hebben een enorm potentieel in de preventie, vertraging, én behandeling van vele ziekten. Hierbij baseren we ons op wetenschappelijke studies en hanteren we zoveel mogelijk dezelfde principes die de farmacologische wetenschappen gebruiken.

Een nutritionele benadering is er niet alleen op gericht om ziekten te voorkomen of te behandelen, maar kan ook behandelingen ondersteunen en/of bijwerkingen beperken en de levenskwaliteit verbeteren. Bijvoorbeeld door voedingstekorten weg te werken of om voeding of nutriënten specifiek in te zetten. Dat voedingsstoffen nauwelijks of geen bijwerkingen hebben, is hierbij een grote troef.

Historiek

Het platform Voedingsgeneeskunde presenteert naast de website een vakblad, podcasts, een nieuwsbrief en een jaarlijks congres. Het vakblad is ontstaan uit het blad Arts en Alternatief, dat voor het eerst in 1987 door Pier Jan Kat werd uitgegeven en twee doelstellingen had:

  • Wetenschappelijk onderbouwde signalering en beschrijving van relevante vormen van diagnostiek en therapiemogelijkheden met voeding centraal.
  • Bevordering van de integratie van complementaire benaderingswijzen in de geldende gezondheidszorg.

Voedingsgeneeskunde is de naam die in 2016 geïntroduceerd is. Het vakblad geeft nu uitdrukkelijk meer redactioneel gewicht aan de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere benaderingswijzen. .

Voedingsgeneeskunde presenteert tevens jaarlijks een congres, podcasts, een wekelijkse nieuwsbrief en werkt aan uitbreiding van het educatieprogramma met nieuwe initiatieven.