Over Voedingsgeneeskunde

Voedingsgeneeskunde is een medisch vakblad dat zich hoofdzakelijk toelegt op voedingsgeneeskunde. Voedingsgeneeskunde bericht over de recentste ontwikkelingen in de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere goed onderbouwde niet-reguliere therapieën die relevant zijn voor de praktijk van de arts, de therapeut en de apotheker.

Doelstellingen

De geneeskunde heeft de laatste honderd jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Betere kennis van ziekten leidde tot behandelingen waarvan we weten dat ze echt werken.

Toch is de reguliere geneeskunde op een cruciaal punt blijven haperen: geneesmiddelen beperken zich vooral tot een symptomatische behandeling. Ze bestrijden de symptomen, maar zelden stoppen ze de progressie van een ziekte. Bovendien hangen er commerciële belangen vast aan farmaceutische geneesmiddelen, waardoor er vaak onduidelijkheid heerst over de werkzaamheid, doeltreffendheid en zin ervan.

Tegelijk kende de kennis op gebied van de nutritionele biochemie een explosieve groei. Toch vindt deze kennis maar moeizaam haar weg naar de klinische praktijk van de arts. En vooral: een commerciële drijfveer ontbreekt om een doorbraak te forceren. Voeding en specifieke voedingsstoffen hebben een enorm potentieel in de preventie, vertraging, én behandeling van vele ziekten. Hierbij baseren we ons uitsluitend op wetenschappelijke studies en hanteren we überhaupt dezelfde principes die de farmacologische wetenschappen gebruiken.

Een nutritionele benadering is er niet alleen op gericht om ziekten te voorkomen of te behandelen, maar kan ook een andere (reguliere) behandeling te ondersteunen en/of bijwerkingen beperken. Zij kan ook voedingstekorten wegwerken of de levenskwaliteit verbeteren. Dat voedingsstoffen nauwelijks of geen bijwerkingen hebben, is hierbij een grote troef.

Historiek

Voedingsgeneeskunde zit nu haar twinstigste jaargang. Het vakblad is ontstaan uit het blad Arts en Alternatief, dat voor het eerst in 1987 door Pier Jan Kat werd uitgegeven en twee doelstellingen had:

  • Wetenschappelijk onderbouwde signalering en beschrijving van niet-reguliere vormen van diagnostiek en therapie.
  • Bevordering van de integratie van niet-reguliere benaderingswijzen in de geldende gezondheidszorg.

Zeker in die tijd was alternatieve geneeskunde nog een taboe. Zelfs nu, bijna vijfentwintig jaar later, is heerst er vooral onbegrip en onwetendheid. Nochtans is er veel veranderd. De professionalisering binnen de niet-reguliere geneeskunde heeft zich vertaald in een discipline die niet meer weg te denken is uit de hedendaagse gezondheidszorg tegenwoordig biedt.

De term 'alternatief' is daardoor in toenemende mate door de werkelijkheid ingehaald; veel therapieën die tot dan toe het stempel 'alternatief' hadden, werden later maatschappelijk breed aanvaard.

Het tijdschrift volgde die tendens. De naam werd Arts & Apotheker (A&A). De pijlers zoals hierboven omschreven bleven intact met die toevoeging dat de brug tussen de reguliere en niet-reguliere wereld steeds meer vorm kreeg. 'Alternatief' werd vervangen door 'complementair'. Het lezersaantal groeide gestaag, waardoor A&A inmiddels niet meer weg te denken viel uit veld van de niet-reguliere gezondheidszorg.

Begin 2011 hebben we aan de term 'therapeut' toegevoegd. Arts, therapeut & apotheker werd al jaren verdeeld onder deze beroepsgroep, waarmee wij meer (h)erkenning geven aan deze belangrijke doelgroep.

Voedingsgeneeskunde is de naam die we in 2016 eraan hebben gegeven. Het tijdschrijft geeft nu uitdrukkelijk meer redactioneel gewicht aan de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere natuurgeneeskundige benaderingswijzen. Voedingsgeneeskunde verstrekt wetenschappelijke informatie over de meerwaarde van combinatietherapieën: reguliere geneeskunde in combinatie met therapievormen die (nog) niet gangbaar toegepast worden, of omgekeerd.

In de toekomst zal Voedingsgeneeskunde meer zijn dan alleen een tijdschrift. Zo zal Voedingsgeneeskunde meer seminars en workshops organiseren, in onze ogen de uitgelezen manier om mensen te binden en te inspireren.