Media Medica

Media Medica is uitgever van het onafhankelijke vaktijdschrift Voedingsgeneeskunde (voorheen Arts, Therapeut en Apotheker).
Voedingsgeneeskunde verschijnt zes keer per jaar en heeft twee basiscomponenten:

  1. Wetenschappelijk onderbouwde signalering en beschrijving van niet-reguliere vormen van diagnostiek en therapie. 
  2. Bevordering van de integratie van niet-reguliere benaderingswijzen in de geldende gezondheidszorg. 

Voedingsgeneeskunde geeft nu uitdrukkelijk meer redactioneel gewicht aan de nutritionele geneeskunde, de fytotherapie en andere natuurgeneeskundige benaderingswijzen. 

Voedingsgeneeskundebeoogt wetenschappelijke informatie te verstrekken over de meerwaarde van zogenoemde combinatietherapieën: reguliere geneeskunde in combinatie met therapievormen die (nog) niet gangbaar toegepast worden, of omgekeerd.

Voedingsgeneeskunde zal meer zijn dan alleen een tijdschrift. Zo wil Voedingsgeneeskunde in de toekomst meer seminars en workshops organiseren. Dat is in onze ogen de manier om mensen te binden en te inspireren. 

Voedingsgeneeskunde verschijnt tweemaandelijks in Nederland en België.

Media Medica

Uitgeverij Media Medica

Valckenierstraat 39 F
1018 XE Amsterdam
+31 (0)20- 4710120
info@mediamedica.nl