juni 2018

De meest betrouwbare studie tot nu toe weerlegt de idee dat omega-3-suppletie klachten van droge ogen verhelpt. Dat meldt het Amerikaanse National Eye Institute, onderdeel van het NIH. Aan de studie namen 27 centra deel die een totaal aan 535 deelnemers bereid vonden om een jaar lang drie gram omega-3 uit visolie of olijfolie te nemen. Symptomen waren na een jaar in beide groepen verbeterd, zonder beduidend verschil tussen de groepen.

Trefwoorden

Dat eieren slecht zijn voor hart- en bloedvaten, valt niet vaak meer te horen. Maar mensen met type 2 diabetes wordt nog altijd voorgehouden terughoudend te zijn. Volgens een aantal studies geeft het eten van veel eieren bij diabetici immers wél een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. In andere onderzoeken kan het verband echter niet worden gevonden, zoals in een Australische gerandomiseerde, vergelijkende studie uit 2015. Grotendeels dezelfde wetenschappers komen nu, drie jaar later, tot vergelijkbare conclusies.

Trefwoorden

Iemand die tijdens zijn volwassen leven gezond eet, regelmatig beweegt, een gezond lichaamsgewicht nastreeft, niet te veel alochol drinkt en niet rookt, zal gemiddeld 12 tot 14 jaar langer leven. Dat hebben onderzoekers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health berekend op basis van een grootschalige bevolkingsstudie. Deze mannen en vrouwen hebben ook 82 % minder kans om de sterven aan een hartziekte, en 65 % aan kanker, dan zij die het minst gezond leven. Deze bevindingen verschenen in het cardiovasculaire wetenschapsvakblad Circulation.

Een vegetarisch voedingspatroon kent gezondheidsvoordelen, maar kan ook een tekort aan sommige voedingsstoffen met zich meebrengen. Onderzoekers van de Universiteit van Gent brachten de gevolgen in kaart van een vegetarisch dieet voor creatine, carnosine en carnitine. Deels maakt het lichaam deze stoffen zelf aan, maar voor een ander deel moeten ze uit de voeding komen. Creatine en carnosine ontbreken vrijwel geheel in vegetarische voeding. Carnitine is wel te vinden in sommige plantaardige producten (noten, aardappelen), maar in geringere hoeveelheden dan in vlees. Alle drie de stoffen hebben hun hoogste concentratie in de spieren en kunnen daarom met name van belang zijn voor (kracht)sporters.

Een hoge bloeddruk gaat samen met een hoge zuurbelasting van de voeding en een lagere bloeddruk met een lagere zuurbelasting. Hoewel geen uitsluitsel kan worden gegeven over een causaal verband, treedt het effect op onafhankelijk van andere factoren die de bloeddruk beïnvloeden, zoals de body mass index (BMI), de zoutinname, de nierfunctie en gebruik van antihypertensiva. Tot deze conclusie kwamen wetenschappers die zuurbelasting en bloeddruk onderzochten van 6.788 personen in de leeftijd van 18 tot 79 jaar. Zij vormden een representatieve steekproef van de volwassen Duitse bevolking en maakten deel uit van de sinds 2008 lopende Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) van het Robert Koch Instituut.

Trefwoorden

Uit de wetenschappelijke literatuur is een reeks factoren bekend die het risico verhogen op het ontstaan van galsteenziekte. Het risico wordt groter met de leeftijd, het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en treft vaker mensen met overgewicht of een verstoorde vetstofwisseling (dyslipidemie). Een andere mogelijke factor is oxidatieve stress door een overmaat aan vrije radicalen. Bij mensen met galsteenziekte zijn hogere niveaus aan oxidatieve stress gemeten dan bij mensen zonder deze ziekte. Omdat vitamine E een belangrijke antioxidant is, wordt in een recent onderzoek de vraag opgeworpen of galsteenziekte samengaat met een tekort aan deze vetoplosbare vitamine.

Een van de factoren die in verband worden gebracht met een depressieve stoornis, is het cholesterolniveau. Onderzoeksresultaten zijn tegenstrijdig: hypercholesterolemie lijkt soms een risicofactor te zijn, maar een recente studie maakt aannemelijk dat eerder moet worden gedacht aan het omgekeerde, hypocholesterolemie. Dat wordt gedefinieerd als een cholesterolconcentratie van minder dan 150 mg/dl (ongeveer 3,88 mmol/l).

Trefwoorden

Capsules met poeder van rodepeperschillen verhogen de HDL-cholesterol bij gezonde inwoners van de stadsprovincie Chongqing in China. Volgens het Chinese onderzoeksteam zijn de resultaten van hun studie klinisch relevant: ze schatten dat de stijging in HDL-cholesterol overeenkomt met een 9 %-daling in cardiovasculair risico. Pikant detail: aan de studie namen enkel deelnemers mee met een lage HDL-waarde. Vermoedelijk heeft de stof uit rode peper, capsacaïcine, niet bij iedereen effect op de HDL-cholesterol.

Ook het microbioom van gorilla's en chimpansees is onder de loep genomen. De belangrijkste bevinding van een nieuw onderzoek is dat het microbioom sterk schommelt tijdens de seizoenen. Seizoensgebonden schommelingen hebben wetenschappers ook waargenomen bij de Hadza, een jager-verzamelaarsvolk uit Tanzanië. Bij westerlingen is dat seizoenspatroon volledig verdwenen, omdat hetzelfde voedsel heel het jaar door beschikbaar is. Volgens onderzoekers van de Columbia University, New York is dat nogmaal een bewijs voor de enorme impact van voeding op het microbioom en voor de kneedbaarheid van dat microbioom.

Trefwoorden

Vitamine K vervult  een belangrijke rol in de preventie van hart- en vaatziekten, zo concluderen onderzoekers in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift The Journal of Nutrition. De klassieke functie van vitamine K is om te zorgen voor bloedstolling en meer recent werd ook het belang ervan erkend voor een gezond botweefsel. Nu komen daar deze bevindingen nog bij.

Wie veel eiwit uit vlees eet kent een 60 %-toename in hart- en vaatziekte, terwijl wie veel eiwit uit noten haalt een 40 %-daling in hart- en vaatziekte ervaart. Dat hebben Amerikaanse en Franse onderzoekers afgeleid uit de Adventist Health Study-2 cohort', die meer dan 81.000 persoonsgegevens omvat. Ze gaan ervan uit dat het verband tussen eiwit en hart- en vaatziekte losstaat van de andere voedingsstoffen in vlees of noten.