januari 2013

Aan de universiteit van Napels werden 68 kinderen (gemiddeld 8 jaar) met een klinisch aangetoonde Helicobacter pyloris-infectie (hp-infectie) bereid gevonden om aan een studie met probiotica deel te nemen. De kinderen werden behandeld met de standaard triple-therapie of met triple-therapie aangevuld met lactoferrine en probiotica. De groep die probiotica namen, had minder minder te kampen met buikpijn, misselijkheid, braken en diarree.

Vele kankerpatiënten verkiezen om een bijkomende CAM-behandeling te volgen: tussen 14 en 73 % volgt een CAM-behandeling, al naargelang het land en de definitie van CAM. Kruiden- en voedingssupplementen zijn het meest populair, al zou homeopathie in een aantal landen aan de top staan (o.a. in België).

Trefwoorden

Hoewel we pijn zien als een gevolg van (fysiologische)
weefselschade, is pijn een subjectieve ervaring. Dat maakt van
pijn een gespleten begrip. De meeste mensen associëren
behandeling van pijn met pijnstillers, wat duidelijk maakt dat
hier het biochemische paradigma overheerst. Benaderingen die het
subjectieve aspect aanpakken, zoals muziektherapie, zijn minstens
zo belangrijk. Twee Texaanse onderzoekers publiceerden recent een
overzicht van studies die het effect van muziek maten om pijn te
verzachten.

Darmgerichte hypnotherapie is een doeltreffende behandeling om
de symptomen van prikkelbare darm (PDS) te onderdrukken. Tot deze
conclusie kwamen Zweedse wetenschappers die twee studies aan twee
verschillende klinieken op touw hadden gezet.

Volgens verdere analyse ondervond de helft van de deelnemers
een sterke verbetering in de PDS-symptomen. Bovendien vond
87 % dat hypnotherapie hoe dan ook de moeite waard
was. Medicatiegebruik was gedaald bij diegenen die gunstige
effecten ondervonden en 73 % gebruikte de techniek na
gemiddeld vier jaar nog steeds. Dit is een bevestiging dat de
effecten van hypnotherapie duurzaam zijn.

Dat vitamine D-tekort en tekort aan blootstelling aan de zon
rechtstreeks gelinkt zijn aan de incidentie van kanker en
multiple sclerose is bekend. Een recente studie vond nu hetzelfde
verband met autisme: in een grootschalige studie werden recente
‘autisme-incidentiekaarten’ vergeleken met de resultaten van een
ecologische studie naar het effect van blootstelling aan zonlicht
(vitamine D-niveaus en de hoeveelheid uvB-licht waaraan kinderen
blootgesteld waren). Hierbij werd niet alleen de breedtegraad in
rekening gebracht, maar ook de huidskleur, en het al of niet
beschikbaar zijn van een speelplaats op school.

Trefwoorden

Het is een bekend gegeven dat zeer veel patiënten bij opname
in ziekenhuis ondervoed zijn (lees: voedingsdeficiënties hebben).
En dat het percentage ondervoede patiënten nog veel hoger ligt
bij het verlaten van het ziekenhuis. Dit komt de genezing niet
ten goede.

Trefwoorden

In dierproeven én humane pilootstudies werd al aangetoond dat
chlorofyl (bladgroen uit groene planten) chemopreventieve
activiteit heeft en de biodistributie van carcinogene aflatoxines
verandert.

EGCG uit groene thee heeft een beschermend effect tegen
auto-immuunziekten omdat het via een ‘novel epigenetic
mechanism’
de differentiatie naar Treg-cellen
stimuleert en de productie van IL10 verhoogt. EGCG induceert
Foxp3-expressie, die de TH1 en
TH17-expressie moduleert door downregulatie van
hun transcriptiefactoren, en voorkomt dat de productie van
Treg geïnhibeerd wordt door IL6.

MRSA, multiresistente Stafylococcus aureus, is een
gevreesde plaag in ziekenhuizen, omdat deze superbug nog
nauwelijks reageert op antibiotica, en vaak alleen nog te
bestrijden door toediening van zeer zwaar toxische antibiotica
(vaak toxischer voor de patiënt dan voor de MRSA!).

Uit enkele recente studies blijkt nu dat de natuur zelf voor
de oplossing kan zorgen.

Trefwoorden

Aarding (grounding) verlaagt de viscositeit
('stroperigheid') van het bloed, dat stelden Franse onderzoekers
vast. Aarding betekent dat elektronenuitwisseling kan
plaatsvinden tussen lichaam en aarde, zoals dat het geval is
wanneer je blootsvoets op natuurlijke bodems rondloopt. Momenteel
maken wij zelden nog elektrische contact met de aarde: we lopen
op synthetische schoenen en synthetische vloerbedekkingen, en de
rest van de dag rijden we in auto's rond.

De Franse onderzoekers brachten patches aan op de
voetzolen van de proefpersonen die met een geleidende draad
verbonden waren met geaarde pinnen in de grond. Na twee uur
werden enkele druppels bloed afgenomen van de proefpersoon, welke
vergeleken werden met de bloedstalen die vlak voor het experiment
genomen werden.

Trefwoorden

Ozontherapie heeft een gunstig effect op de zichtscherpte bij
patiënten met maculadegeneratie. De Italiaanse universiteit van
Sienna startte een onderzoek bij 140 patiënten die aan
ouderdomsgerelateerde maculadegeneratie (AMD, droge vorm) leden.
De helft van de patiënt kreeg 27 ozontherapie-sessies gedurende
twaalf maanden en dagelijks een multivitamine. De andere helft
kreeg enkel multivitaminen.

Trefwoorden

Inhalatie van etherische oliën vermindert milde burn-out en
mentale uitputting.

Artsen van de Riordan Clinic (VS) wierpen hun licht op het effect van intraveneuze toediening van vitamine C op ontstekingen bij kankerpatiënten. Bij drie kwart van de (45) kankerpatiënten zagen de artsen een daling van de CRP-waarde (C-reactief proteïne), een teken dat ontstekingen teruggedrongen waren. Bij patiënten die té hoge CRP-waarde hadden (> 10 mg/L) was er een duidelijker effect waarneembaar dan bij andere patiënten: gemiddeld een reductie van 80 %! Een andere bemoedigende waarneming was dat daling van CRP (statistisch) samenvalt met daling van andere tumormerkers, wat het vermoeden versterkt dat de CRP-daling door vitamine C gunstig is voor de prognose. Bij een aantal patiënten werden bijkomende metingen gedaan, en bij hen werden zichtbare dalingen van zes ontstekingsmerkers geregistreerd; het duidelijkst bleek dit voor IL2, TNF-α en eotaxine.

Nutritionele epidemiologie is niet evident. Het doel van epidemiologie is het vinden van oorzaak-gevolgrelaties, bv. tussen voeding en ziekte, maar merkwaardig genoeg beseffen we tegelijk dat epidemiologische studies niet bij machte zijn om oorzaak-gevolgrelaties vast te stellen, ze zijn enkel een suggestie. In het verleden zijn talloze studies gepubliceerd geweest over de relatie tussen voeding en kanker, maar vaak zijn die resultaten erg betwistbaar. Onlangs pakten zowel De Morgen in België als de Volkskrant in Nederland zelfs uit met 'Verband tussen voedsel en kanker niet aangetoond', verwijzend naar onderzoek van Jonathan Schoenfeld en John Ioannidis.

Trefwoorden