Intraveneuze toediening van vitamine C bij kanker

Artsen van de Riordan Clinic (VS) wierpen hun licht op het effect van intraveneuze toediening van vitamine C op ontstekingen bij kankerpatiënten. Bij drie kwart van de (45) kankerpatiënten zagen de artsen een daling van de CRP-waarde (C-reactief proteïne), een teken dat ontstekingen teruggedrongen waren. Bij patiënten die té hoge CRP-waarde hadden (> 10 mg/L) was er een duidelijker effect waarneembaar dan bij andere patiënten: gemiddeld een reductie van 80 %! Een andere bemoedigende waarneming was dat daling van CRP (statistisch) samenvalt met daling van andere tumormerkers, wat het vermoeden versterkt dat de CRP-daling door vitamine C gunstig is voor de prognose. Bij een aantal patiënten werden bijkomende metingen gedaan, en bij hen werden zichtbare dalingen van zes ontstekingsmerkers geregistreerd; het duidelijkst bleek dit voor IL2, TNF-α en eotaxine.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!