Webartikelen archiefpagina

april 2021

Het darmmicrobioom heeft belangrijke effecten op de menselijke gezondheid. In de huidige studie laten onderzoekers zien dat de samenstelling van de darmmicrobiota in de loop der levensjaren steeds unieker wordt. Deze uniciteit heeft een voorspellende waarde voor gezond verouderen.

april 2021

Fructose en sucrose in gesuikerde dranken verdubbelen de synthese van vetzuren in de lever bij gezonde mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Zürich. Dit terwijl de totale calorie-inname niet toegenomen was.

april 2021

‘De resultaten van dit onderzoek laten zien dat in Nederland het voedingspatroon gezonder kan.’ Het is een wat eufemistische formulering in het verslag van de meest recente voedselconsumptiepeiling van het RIVM. Want uit de gegevens blijkt dat de gangbare eetgewoonten bepaald niet voldoen aan de geldende gezondheidscriteria. Die zijn in Nederland geformuleerd door het Voedingscentrum (de ‘Schijf van Vijf’) aan de hand van de 'Richtlijnen goede voeding' van de Gezondheidsraad uit 2015. De gegevens betreffen overigens de jaren 2012-2016, maar zijn als gebruikelijk pas veel later, in 2020, gepubliceerd.

april 2021

Volgens een Australische bevolkingsstudie hebben mannen en vrouwen die het meest nitraat via de voeding innemen, sterkere kuitspieren. Groene bladgroenten zoals sla, spinazie en kool zijn belangrijke bronnen van nitraat, ook rode biet is een goede bron. Bladgroenten leveren bovendien een hele rits aan essentiële vitaminen en mineralen.

april 2021

In een cohortstudie zijn associaties gevonden tussen de concentratie mannose in het serum en het risico op het acute respiratory distress syndrome (ARDS). Deze longbeschadiging is vooral bekend geworden als ernstige complicatie van COVID-19, maar bestaat ook los van deze ziekte. Mannose, een fruitsuiker die wel eens wordt ingezet bij urineweginfecties, zou ook een gunstige invloed op de longen kunnen hebben.

april 2021

Suppletie van de omega-3-vetzuren EPA en DHA bij zwangere vrouwen met overgewicht heeft een gunstige invloed op de groei van de baby en kan mogelijk vroeggeboorte voorkomen. De effecten zijn sterker bij vrouwen die een overschot aan omega-6-vetzuren consumeren.

april 2021

Leefstijlgerelateerde risicofactoren voor cardiometabole ongezondheid leveren tevens verreweg de belangrijkste bijdrage aan een ernstig verloop van COVID-19. Kwantitatief onderzoek onder besmette Amerikanen laat zien dat bijna tweederde van de corona-ziekenhuisopnames waren toe te schrijven aan één of meer van vier van deze risicofactoren: overgewicht, hypertensie, diabetes, en hartfalen.

april 2021

Mensen die volledig plantaardig eten, hebben een lagere botdichtheid dan mensen die een gemengde voeding consumeren, zo blijkt uit een recente Duitse studie. De onderzoekers konden in bloed en urine twaalf biomarkers onderscheiden die sterk geassocieerd zijn met botgezondheid.

april 2021

Een lage inname van calcium, magnesium of een combinatie van deze mineralen via de voeding houdt verband met het bestaan van migraine bij vrouwen. Bij mannen is daarentegen gevonden dat een hoge calciuminname mogelijk beschermt tegen migraine.

april 2021

In een recente studie ontdekten onderzoekers een verband tussen bepaalde metabolieten in het bloed en waargenomen verzadiging na het nuttigen van voedsel. Deze ontdekking zou kunnen leiden tot gepersonaliseerde voedingsopties die honger en verzadiging helpen beteugelen.

Pagina's