mei 2020

Of bacteriële kolonisatie al in de baarmoeder begint, is nog steeds een wetenschappelijk discussiepunt. In deze studie verzamelden de onderzoekers de foetale darminhoud van beëindigde zwangerschappen en vonden aanwijzingen voor vroege bacteriële kolonisatie met immuunfunctie.

Uit innovatief onderzoek uit Frankrijk blijkt dat dementie vaker voorkomt bij mannen en vrouwen die regelmatig bepaalde ongezonde combinaties eten. Vooral combinaties met vleeswaren zijn ongezond. De onderzoekers kwamen tot die conclusie door gegevens van de 3-City Bordeaux-studie te verwerken. Eetgewoonten van 200 personen die tijdens de opvolgperiode van 12 jaar dementie kregen werden vergeleken met die van 400 gezonde 'controles'. Met name werd gekeken naar specifieke combinaties die de twee groepen onderscheiden.

Zowel opium als de daarvan afgeleide opiaten geven een verhoogd risico op een reeks soorten kanker. Dat blijkt uit een studie onder ruim 50.000 gebruikers in het noordoosten van Iran, verricht in het kader van de Golestan Cohort Study. Dat is een onderzoeksproject om risicofactoren voor chronische ziekten in kaart te brengen, zoals voeding en genotmiddelen. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het World Cancer Research Fund (WCRF).

Trefwoorden

Recent verschenen Amerikaans onderzoek laat nog eens zien hoe belangrijk de vochtvoorziening is voor het menselijk lichaam. Water krijgt doorgaans niet dezelfde aandacht als ons eten, ook al kunnen we veel korter zonder. Water is ook gewoon een voedingsstof - en een heel belangrijke. Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen onderhydratatie en een hogere kans op chronische ziekte en zelfs op overlijden daaraan.

Een hogere inname van flavonoïdenrijk voedsel, zoals appels, bessen en (groene) thee, is geassocieerd met een lager risico op de ziekte van Alzheimer en daaraan gerelateerde vormen van dementie (ADRD). Dit zijn de resultaten van een nieuwe studie, gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition.

Extract van schisandra verhoogt de spierkracht van de dijen bij postmenopauzale vrouwen, aldus Zuid-Koreaanse onderzoekers. Daarnaast stelden ze een daling van het rustniveau van melkzuur vast. Schisandra-extract zou daarom dus nuttig zijn om frailty te behandelen, die bij oudere mensen vaak voorkomt.

Hiv-patiënten van middelbare leeftijd die dagelijks vijftig gram olijfolie eten, zien de diversiteit van hun darmmicrobiota toenemen. Dat blijkt uit Spaans onderzoek bij 20 patiënten die al een half jaar succesvol behandeld werden met antiretrovirale therapie. Ze hadden dus nog een goede immuniteit. Olijfolie zorgde ook voor een daling in totaal cholesterol. De dalingen in LDL-cholesterol, triglyceriden en C-reactief proteïne waren niet-significant.

Volgens Koreaanse wetenschappers is de Koreaanse rode ginseng (verwerkte Panax ginseng) doeltreffend om vermoeidheidssymptomen te onderdrukken bij patiënten die chemo tegen darmkanker krijgen. Aan de fase III-studie deden 219 patiënten mee die 2000 mg ginseng per dag namen en 219 patiënten die placebo kregen. Alle patiënten volgden een mFOLFOX-6-chemokuur.

Een vet- en koolhydraatrijke maaltijd verhoogt de ontstekingsstatus in het lichaam, vooral bij mannen en vrouwen met metabool syndroom. Keukenkruiden kunnen die maaltijd-geïnduceerde ontsteking terugdringen. Dat blijkt uit onderzoek aan de Pennsylvania State University, waaraan twaalf mannen met overgewicht en een tweede cardiovasculaire risicofactor meededen. Die aten een calorierijke maaltijd samen met een mengsel van 0, 2 of 6 gram van dertien verschillende keukenkruiden.

In Peru zijn onderzoekers erin geslaagd de bloeddruk bij inwoners van zes dorpen te verlagen door het gewone keukenzout te vervangen door een kaliumrijke variant. Gemiddeld leidde die maatregel tot een daling van 1,3 mmHg bovendruk en 0,76 mmHg onderdruk. Sinds de invoering van het kaliumrijke zout halveerde het aantal mensen dat met hypertensie te maken kreeg. Natrium in het bloed bleef onveranderd, maar het kaliumniveau nam wel toe.

Trefwoorden

Volwassenen met bruin vet hebben een substantieel voordeel vergeleken met volwassenen zonder. Bruin vet verhoogt namelijk de calorieverbranding met 15% tijdens een korte blootstelling aan koude, goed voor 20 kilocalorieën die extra verbrand worden.

Een groep onderzoekers onder leiding van Margeret Rayman (universiteit van Surrey, VK) heeft een verband gevonden tussen seleniumstatus en COVID-19 in China. In seleniumarme gebieden herstellen COVID-19-patiënten minder snel dan patiënten die in seleniumrijke gebieden van China leven. In seleniumarme gebieden eist COVID-19 bovendien bijna vijf keer zoveel doden als in seleniumrijke gebieden. Nu komt het erop aan na te gaan in hoeverre er effectief een oorzakelijk verband bestaat tussen selenium en COVID-19.

Trefwoorden

Een team van klinisch psychologen van de universiteit van Kansas stelt in een recente publicatie dat het consumeren van toegevoegde suikers metabole-, inflammatoire- en neurobiologische processen kan initiëren die kunnen leiden tot depressie. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Medical Hypotheses.

Een hoge inname van met suiker gezoete dranken verhoogt het sterfterisico, zo bevestigt een prospectieve cohortstudie met bijna 200.000 deelnemers, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in BMC Medicine. Er werden geen associaties gevonden als de frisdrank gezoet was met kunstmatige zoetstof of als er sprake was van natuurlijke gezoete dranken (fruit/groentesappen). 

Olijfolie en tomaten gaan goed samen, omdat het vetoplosbare lycopeen uit tomaten daardoor beter opgenomen wordt. Onderzoekers uit Japan hebben bewijzen gevonden dat bepaalde polysacchariden ook de opname van carotenoïden verbeteren. Gefermenteerde doch vetarme melk zorgt voor een bijna verdubbeling van de opname van bètacaroteen en een voor zesvoudige toename van de opname van lycopeen.

Het is slechts een klein onderzoek zonder controlegroep, maar het levert aanwijzingen op dat co-enzym Q10 onderdeel kan zijn van de behandeling van netvliesaandoeningen. Retrospectief werden casestudies ondernomen van de behandeling met vitaminen en Q10 van vasculaire ziektes van het netvlies. De onderzoekers deden een aantal opmerkelijke observaties.

Wat moeten wij doen om minder infectiegevoelig te zijn? En om meer veerkracht te hebben als we toch getroffen worden? Het is in coronatijd een fundamentele vraag waarop wetenschappers uit Nederland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en van het Amerikaanse Linus Pauling Instituut een antwoord trachtten te geven. Hun richtlijnen kunnen niet alleen dienstig zijn bij de huidige pandemie, maar ook bij nieuwe virale bedreigingen waar de wetenschap voor waarschuwt.

Zuid-Koreaanse wetenschappers hebben een schaal uitgewerkt die een inschatting geeft in hoeverre voedingspatronen bescherming bieden tegen kanker. Met de schaal hebben ze ook 88 maaltijden geëvalueerd. Vegetarische en mediterrane voedingspatronen doen het uitstekend volgens die schaal, beter dan Koreaanse, Chinese en Westerse voedingspatronen.

Behalve een te laag kan ook een te hoog geboortegewicht negatief uitwerken op de gezondheid van de moeder en het kind. De seleniumstatus lijkt één verklarende factor te zijn bij deze macrosomie, ook wel large-for-gestational age (LGA) genoemd. De betekenis van selenium werd onderzocht in een Poolse studie onder zwangere vrouwen.

Hyaluronzuur-injecties zijn een bewezen behandeling tegen knieartrose, maar toevoeging van polynucleotiden zou het effect van die injecties versterken, volgens onderzoek uit Bologna, Italië. Aan een dubbelblinde klinische studie namen 100 patiënten deel die gedurende drie weken wekelijks een injectie in het kniegewricht kregen. Zelfs na twaalf maanden was de pijn nog steeds minder aanwezig bij deelnemers die polynucleotiden in de injectie meegekregen hadden. Bij deelnemers die enkel hyaluronzuur kregen, was er enkel pijnvermindering meetbaar tot vier maanden.

Een langetermijnstudie bevestigt dat regelmatige consumptie van resveratrol cognitieve achteruitgang bij postmenopauzale vrouwen tien jaar kan vertragen. Dit is de eerste peer-reviewed publicatie van de twee jaar durende klinische studie Resveratrol Supporting Healthy Aging in Women (RESHAW), uitgevoerd door de Universiteit van Newcastle in Australië.