maart 2020

Wetenschappers van de University of New Mexico stellen vast dat hypnotherapie bijna zo goed werkt als medicatie om de klachten van aandrang-incontinentie bij vrouwen te verlichten. Na twee maanden bleek medicatie superieur aan hypnose, maar na zes en twaalf maanden verviel dat verschil.

Uit Cypriotisch onderzoek blijkt dat een supplement met omega-3- en omega-6-vetzuren cognitieve veroudering tegengaat. Aan de studie namen 36 deelnemers deel, die gemiddeld 78 jaar oud waren en een lichte cognitieve stoornis hadden. In de groep die zes maanden lang het supplement nam, stegen de scores van twee cognitieschalen (ACE-R en MMSE). Ook de lichamelijke gezondheid verbeterde, vermoeidheid en slaperigheid overdag daalden.

Wie op oudere leeftijd zijn gehoor wil beschermen, doet er goed aan voedingsmiddelen te vermijden die inflammatie bevorderen. Wetenschappers wijzen daarop na onderzoek onder ruim 700 ouderen in Zuid-Italië. Daar staat andere voeding tegenover die bescherming kan bieden.

Trefwoorden

Gedraagt het nieuwe coronavirus zich anders tegenover vrouwen dan tegenover mannen? Onderzoekers willen graag het antwoord op die vraag, maar daarvoor ontbreken nagenoeg alle data. De Gender en COVID-19 Working Group is in het leven geroepen om alle partijen te porren om zo veel mogelijk data te vergaren rond gender, sekse en virusverspreiding.

Trefwoorden

Het Voedingsgeneeskundecongres 2020 ‘Man vs Vrouw, personalised health’ kan vanwege het coronavirus op 15 mei helaas niet doorgaan. Het zal verplaatst worden naar dinsdag 8 september. Het thema zal ongewijzigd blijven en ook het programma hopen wij grotendeels te kunnen handhaven. We zijn blij dat de meeste sprekers al ruimte hebben weten te vinden in hun agenda om deze datum mogelijk te maken.

Aan internetgebruik zijn niet alleen voordelen, maar zeker ook nadelen verbonden. Onderzoekers uit Iran konden onlangs vaststellen dat een verhoogde kans op overgewicht tot deze nadelen behoort. Zij deden een systematisch review en meta-analyse en vonden deze associatie voor alle internetgebruikende leeftijdsgroepen.

Taiwanese vegetariërs worden maar half zo vaak getroffen door een beroerte als hun vleesetende landgenoten. Dat blijkt uit gegevens van twee Taiwanese cohortstudies waarin respectievelijk 5000 en 8300 volwassenen gedurende zes en negen jaar opgevolgd werden. Pittig detail: alle gegevens komen van deelnemers die in gemeenschappen leven waarin roken en drinken ten zeerste afgeraden wordt.

Japanners die gefermenteerde sojaproducten eten, hebben een lagere overlijdenskans, terwijl consumptie van soja geen verband houdt met sterfte. Dat blijkt uit een bevolkingsstudie met gegevens van 92.000 Japanse mannen en vrouwen, met een opvolging van bijna 15 jaar. Van specifieke sojaproducten haalde slechts één product een significant verband: natto lijkt namelijk het cardiovasculaire risico te verlagen.

Trefwoorden

Een supplement met blauwe-bessenpoeder verlaagt de piek in het melkzuurniveau die bij hardlopers optreedt nadat ze acht kilometer hebben gerend. Het effect was enkel beduidend bij hardlopers die vier dagen lang het supplement namen. Het supplement verbeterde de prestaties evenwel niet, wel waren de beenspieren na de inspanning in betere conditie dan bij deelnemers van de placebogroep.

Methylsulfonylmethaan (MSM), dat toegepast wordt bij gewrichtspijn en inflammatie, is ook effectief in het verminderen van zichtbare tekenen van het ouder worden. Zelfs bij een dosis van een gram per dag, zo blijkt uit een recente publicatie in het International Journal for Vitamin and Nutrition Research.

Trefwoorden

Onderzoekers van de universiteit van Maastricht hebben aangetoond dat suppletie van carnitine het metabolisme soepeler maakt bij vrijwilligers met een lichte vorm van glucose-intolerantie. Een soepeler metabolisme wilt zeggen dat de omschakeling tussen koolhydraat- en vetverbranding vlotter verloopt, zodat glucose sneller uit het bloed verwijderd wordt. Carnitine zou een centrale rol vervullen in die metabole flexibiliteit.

Vorig jaar in oktober verscheen een meta-analyse en in het begeleidende commentaar concludeerden de auteurs dat consumptie van verwerkt of rood vlees weinig invloed heeft op hartkwalen of kanker. Ze stelden voor om de richtlijnen rond rood vlees aan te passen. Ze kregen veel kritiek over zich heen, waarna onderzoekers elkaar begonnen te verwijten onder invloed te staan van 'de industrie'.

Een Chinese kruidenbehandeling met ingrediënten van drie planten kan het optreden van een tweede hart- en vaatprobleem voorkomen bij hartpatiënten met verminderde nierfunctie. Dat hebben onderzoekers van het Xiyuan-hospitaal in Peking kunnen afleiden uit gegevens van de vijf jaar oude 5C-studie. De Chinese kruiden komen daardoor een stapje dichterbij naar een evidence-based behandeling.

Het dieet van ‘onze voorouders’, bekend onder de naam paleo, lijkt de gezondheid ten goede te komen. Maar geldt dat ook tijdens de zwangerschap? Volgens een recente studie wél. Israëlische onderzoekers vergeleken twee groepen zwangeren en concluderen tot een gunstige invloed op een aantal belangrijke metabole waarden.

Trefwoorden

Berberine, een plantaardige stof met medicinale eigenschappen, kan de kans verkleinen op terugkeer van adenomen in de darmen. Wetenschappers hebben dit vastgesteld in een double blind RCT. Zij deden hun onderzoek onder een kleine 1100 personen in China, waar berberine een lange traditie kent van inzet tegen maagdarminfecties en diarree.

Een overgevoeligheid voor gluten heeft niet alleen gevolgen voor de spijsvertering, maar beïnvloedt ook het psychisch functioneren. In een meta-analyse is in kaart gebracht welke psychiatrische stoornissen samenhangen met deze glutenintolerantie, ook bekend onder de naam coeliakie. De gevonden associaties betekenen dat behandeling van dit ziektebeeld meer omvat dan alleen het tegengaan van spijsverteringsklachten.

Trefwoorden

CBD-olie is een geschikt middel om een ernstige en slecht behandelbare vorm van epilepsie beter onder controle te krijgen. Dat is al eerder uit studies gebleken, maar nu is ook bepaald welke dosering de meeste kans op resultaat geeft en veilig kan worden toegepast. Het gaat om het syndroom van Dravet, dat zich voor kan doen onder jonge kinderen.

Trefwoorden

Wanneer ouderen bij opname in het ziekenhuis ondervoed zijn, is dat een voorspeller van een verhoogd valrisico. In een Japans onderzoek werden zij gescreend op hun voedingsstatus bij aanvang en de medische staf rapporteerde eventuele valincidenten gedurende hun opname. De gegevens van enkele duizenden personen werden verzameld.

Het toevoegen van een voedingssupplement met kruiden en fosfatidylserine aan standaard medicatie kan hoge bloeddruk helpen verlagen en de cardiovasculaire functie verbeteren. In het bijzonder bij patiënten waarvan de bloeddruk slecht onder controle te krijgen is.

Amerikaanse onderzoekers schatten in dat vrouwen met een verzwakte hartspier een lagere medicatiedosis nodig hebben dan mannen. Dat meldt het gezaghebbende The Lancet, dat daarmee sekseverschillen in de geneeskunde meer onder de aandacht wil brengen.

Leeftijd is geen excuus om bij de pakken neer te zitten. Zelfs hoogbejaarden hebben er baat bij om dagelijks hun oefeningen te doen. Zo weten we dat aangepaste krachtoefeningen voor de benen het risico op vallen verlaagt bij negentigplussers die in een tehuis verblijven. Volgens een meta-analyse zijn er geen risico's aan verbonden: oefeningen bij senioren van gemiddeld 74 jaar veroorzaken geen extra gezondheidsproblemen.

Trefwoorden

Onderzoekers uit Leipzig en Berlijn maken zich steeds meer ongerust over de aanwezigheid van parabenen in cosmetica. In Nature Communications beschrijven ze hun bevindingen van een bevolkingsstudie en een dierexperiment waaruit de links tussen blootstelling aan parabenen tijdens de zwangerschap en overgewicht steeds duidelijker wordt. Het lijkt erop dat een gen dat hongersignalen in de hypothalamus moet verzwakken, permanent onderdrukt wordt via een epigenetisch effect van parabenen.

Volgens een ministudie is grapefruit in staat de bloeddrukwaarden te verbeteren bij mensen met pre-hypertensie. In een ziekenhuis in Tokio werden zij behandeld met een extract uit de vrucht, bestaande uit proanthocyanidinen die geassocieerd worden met gunstige bloeddrukeffecten. Ook andere parameters van gezonde bloedvaten werden in positieve zin beïnvloed.

N-acetylcysteïne (NAC), verbetert het hersenmetabolisme en cognitieve functie bij patiënten met multiple sclerosis, zo blijkt uit een recent gepubliceerde studie in Frontiers in Neurology.