augustus 2018

Opnieuw worden, dit keer in een studie uit Spanje, de gezondheidsvoordelen duidelijk van een mediterraan dieet. In een multicenter onderzoek onder ruim zevenduizend mensen werd van dit voedingspatroon de preventieve werking op hart- en vaatziekten aangetoond.

Volgens een analyse van Amerikaanse onderzoekers is het verband tussen koolhydraatinname en sterfte tweezijdig, of U-vormig wanneer dit verband op een grafiek weergegeven wordt. Zowel een hoge inname als een lage inname gaat samen met een verhoogd sterfterisico van ongeveer 20 %. De onderzoekers vonden bovendien dat het percentage aan koolhydraten geen alleenstaande factor is. Het sterfterisico hangt af van de macronutriënten die in de plaats van koolhydraten komen: plantaardige of dierlijke proteïne/vet.

Trefwoorden

Taiwanese onderzoekers hebben vastgesteld dat een suboptimaal niveau vitamine B12 de behandeling van de ziekte van Alzheimer met cholinesteraseremmers belemmert. Dat zijn middelen die de afbraak van de neurotransmitter acetylcholine vertragen door blokkade van het enzym acetylcholinesterase. Acetylcholine is belangrijk voor het functioneren van het geheugen en de afbraak ervan neemt sterk toe in geval van Alzheimer.

Trefwoorden

Diagnose van diabetes en prediabetes is gestoeld op meting van HbA1c en/of van de bloedspiegel op een enkel tijdstip. Maar daardoor missen we een belangrijke nuance, schrijft een onderzoeksteam van de Stanford University, met name de glycemische variabiliteit. Wanneer het team naar de glucoseschommelingen van 57 willekeurige mannen en vrouwen keek, vond het dat zelfs zonder diabetesdiagnose al sprake kan zijn van een abnormaal glucosepatroon.

Onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit en de Ben-Gurion Universiteit in Israël hebben vastgesteld dat de levenskwaliteit van mensen boven de 65 jaar toeneemt als zij om medische redenen marihuana gebruiken. Maar verder onderzoek blijft nodig.

Het eten van insecten heeft geen drastische impact op de darmmicrobiota, maar verlaagt wel ontstekingsmarker TNFα. Dat hebben Amerikaanse vorsers vastgesteld bij twintig jongvolwassenen die gedurende 14 dagen een ontbijt aten waarin 25 gram per dag verpulverde sprinkhanen (of niet) verwerkt was. Zo nam de populatie van Bifidobacterium animalis vijfvoudig toe, een vaak bestudeerde bacteriestam die in commerciële probiotica gebruikt wordt.

Een prospectief cohortonderzoek onder Amerikaanse vrouwen met zwangerschapswens en hun mannelijke partners laat zien dat met suiker gezoete dranken de vruchtbaarheid kunnen aantasten. Het verband is vooral gevonden voor de subcategorie van koolzuurhoudende dranken.

Het heeft een lange culinaire geschiedenis, een toenemende populariteit als supplement en is bron van steeds meer wetenschappelijke studie: kurkuma longa of geelwortel. Een gerandomiseerd, double blind onderzoek naar het bestanddeel curcumine toont positieve effecten op het geheugen, de concentratie en de stemming.

Stikstofmonoxide (NO) baat en schaadt de darmen. Wetenschappers uit Israël, Italië en de VS hebben de tweeledige rol van NO in de darm kunnen ontleden aan de hand van experimenten bij muizen. Ze vonden dat de impact van NO afhankelijk is van celtype en dat suppletie van arginine, citrulline of het flavanol fisetine het NO-niveau gunstig kan moduleren.

Een onderzoeker van de Technische Universiteit van Munchen gelooft dat gember een goede oplossing kan zijn tegen slechte adem. Bij proefpersonen vond hij dat de pittige gemberstof 6-gingerol de concentratie van een bepaald enzym in het speeksel met factor 16 doet toenemen.

Trefwoorden

Kinderen die last hebben van migraine kunnen hun migraineaanvallen verminderen met riboflavine (vitamine B2). Dat hebben Iraanse artsen vastgesteld in een gecontroleerde studie met negentig kinderen. Een 12 weken durende behandeling met 200 mg riboflavine verlaagde de frequentie van migraineaanvallen en de gemiddelde duur van een migraineaanval. Behandeling met 100 mg had nagenoeg geen effect.

Dagelijks 42 gram walnoten eten is een weldaad voor de darmflora. Het aantal rosebura-, clostridium- en faecalibacteriën neemt toe. Walnoten verlagen ook de productie van toxische galzuren in de darm en de LDL-cholesterol in het serum. Op boterzuur (butyraat) hebben walnoten echter geen effect.