februari 2020

Het lichaam produceert 2,5 keer meer warmte na een ontbijt dan na een avondmaal. Onderzoekers van de universiteit van Lübeck hebben dat kunnen vaststellen bij 16 mannen met een normaal lichaamsgewicht, die ze zelfs in hun laboratorium lieten overnachten. De vrijwilligers aten op de eerste dag 's morgens 69% van hun calorieën. Tijdens de tweede fase van het onderzoek aten ze 69% van hun calorieën 's avonds.

Een propolisspray bevordert het herstel van diabeteszweren. Dat blijkt uit een Chileense studie met 31 patiënten die behandeling nodig hadden voor hun voetzweren. Bij twintig deelnemers die propolisspray gebruikten, noteerden de artsen een kwart minder wondoppervlakte dan de elf patiënten die naar de controlegroep toegewezen waren. Microscopisch onderzoek van wondweefsel toonde dat vorming van collageen beter georganiseerd was in de propolisgroep.

Marathonlopers die onoplosbare bètaglucanen nemen hebben minder klachten van symptomen aan de bovenste luchtwegen. Oplosbare bètaglucanen hebben dat effect niet. Dat melden Amerikaanse onderzoekers die de studie in opdracht van een producent hebben gevoerd bij meer dan 300 marathonlopers. Die dronken dagelijks een melkdrankje met 250 mg bètaglucanen (of placebo) gedurende 45 dagen voor en na de marathon van Austin, Texas.

Intermitterend vasten zorgt voor meer gewichtsverlies, terwijl mediterrane voeding beter is voor bloedsuiker en bloeddruk. Nieuw-Zeelandse onderzoekers hebben drie populaire 'diëten' bij 250 vrijwilligers met overgewicht getest en de resultaten na een jaar vergeleken. Deelnemers mochten zelf een van de drie dieetstrategieën uitkiezen waarvan ze dachten dat die het gemakkelijkst in hun leven geïmplementeerd kon worden.

Uit twee recente meta-analyses blijkt dat omega-3-supplementen cognitieve achteruitgang helpen voorkomen en het geheugen verbeteren bij gezonde mensen. 

Een meta-analyse door Amerikaanse wetenschappers laat zien dat carotenoïden preventief werken op het ontstaan van blaaskanker. Sommige van deze vetoplosbare kleurstoffen, zoals bètacaroteen, zijn in supplementvorm beschikbaar. Maar ze worden vooral geassocieerd met de veelkleurige groente- en fruitsoorten waarin ze te vinden zijn.

Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) kan een belangrijk hulpmiddel bij depressie zijn. Een in JAMA Psychiatry gepubliceerde RCT laat dat zien voor de digitale versie daarvan, Mindful Mood Balance (MMB). Uit een vergelijking van twee groepen mensen blijkt dat deze methode zeer geschikt is om beter om te gaan met zich voortslepende symptomen na het beëindigen van de standaard aangeboden therapieën.

Trefwoorden

De hoeveelheid oligosacharide 2’-fucosyllactose (2'FL) in de borstvoeding op de leeftijd van een maand  verbetert cognitieve scores bij kinderen op de leeftijd van twee jaar, volgens een recente publicatie in PLOS ONE.

Over de relatie tussen uiltjes knappen en hartgezondheid kunnen wetenschappers maar weinig stellige uitspraken doen. Dat betekent ook dat niemand iets aan zijn gewoonte hoeft te veranderen, zegt Salim Yusuf van de McMaster University (Canada), die onlangs aan een grootschalige internationaal onderzoek meewerkte. Daarin vond hij een associatie tussen overdag slapen en hartsterfte, enkel bij hen die langer dan zes uur per nacht sliepen.

Trefwoorden

Er bestaat een relatie tussen een hogere magnesiuminname en een lagere kans op artrose van de knie. Dat concluderen Italiaanse wetenschappers in het kader van het onderzoeksproject Osteoarthritis Initiative (OAI). Daaraan nemen inwoners deel uit de vier Amerikaanse steden Baltimore, Columbus, Pawtucket en Pittsburgh.

Trefwoorden

Voeding met veel rood en bewerkt vlees, gebakken voedingsmiddelen, geraffineerde granen en volvette zuivel, verdrievoudigt de kans op het ontwikkelen van leeftijdgebonden maculadegeneratie. Dat is de conclusie uit een recente studie van de Universiteit van Buffalo.

Trefwoorden

Voldoende en kwalitatief goede slaap is belangrijk om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen. Dat concluderen wetenschappers op basis van een studie naar het slaapgedrag van enkele honderdduizenden personen van middelbare en oudere leeftijd. Hun gegevens werden ontleend aan de Britse Biobank en besloegen de periode 2006-2010.

Trefwoorden

Een klein, verkennend onderzoek toont aan dat de bloedwaarden bij diabetes type 1 verbeteren door inname van resveratrol. Omdat de behandeling van deze auto-immuunziekte met insuline beperkingen kent, worden studies gedaan naar ondersteunende opties. Een van de mogelijkheden is het inzetten van resveratrol, dat we kennen uit voedingsmiddelen als druiven, bessen, rode wijn en pinda’s, of dat als supplement wordt ingezet.

Trefwoorden

Pijnbestrijding bij mensen met kanker gebeurt vooral via opioïden, maar zijn acupunctuur en acupressuur niet betere, want lichaamsvriendelijker alternatieven? Wetenschappers zochten dat uit via een systematische review en meta-analyse. Ze concluderen dat deze methoden kunnen helpen en op zijn minst de noodzaak van risicovolle pijnmedicatie kunnen verminderen.

Trefwoorden

Uit een review van onderzoeken naar reumatoïde artritis (RA) blijkt dat een niet-dierlijk voedingspatroon helpt om pijn te bestrijden en in het algemeen de kwaliteit van leven te verhogen. De overzichtsstudie is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Nutrition en geschreven door leden van het Physicians Committee for Responsible Medicine, pleitbezorger van plantaardige voeding als ziektepreventie.

Volgens Chinese onderzoekers helpen Chinese medicinale kruiden om dementie te voorkomen. In een klinische studie behandelden ze 350 deelnemers die vergeetachtig waren (milde cognitieve stoornis) met een preparaat dat in de TCM bekendstaat als 'qinqgongshoutao'. De patiënten die een jaar lang de kruiden genomen hadden, liepen 1,15% kans op om dementie te krijgen, vergeleken met 10% van de deelnemers die placebo namen.

Polysacchariden uit Aloe barbadensis slagen erin de uitscheiding van een toxische stof te verhogen bij verstokte rokers. Dat blijkt uit een Zuid-Koreaanse studie waarin rokers een supplement met aloë-polysacchariden, propolis of beide namen. De onderzoekers denken dat de polysacchariden uit aloë de opname van het toxine in cellen verhindert, zodat het snel uit het lichaam verwijderd kan worden. Aloë-polysacchariden bestaan voor 70% uit mannose.

Palmityolethanolamide (PEA) of cannabidiol verlagen de darmpermeabiliteit bij mannen en vrouwen die 600 mg aspirine namen. Dat hebben Britse onderzoekers aangetoond in een reeks experimenten, incluis een klinische studie met 30 vrijwilligers. Mogelijk is er een rol weggelegd voor die stoffen om darmontstekingsziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa te behandelen.

Er is toenemend bewijs voor de relatie tussen onvolwaardige voeding en stemmingsproblemen zoals angst en depressie. De onderbouwing voor de effecten van specifieke voedingsmiddelen op de geestelijke gezondheid is echter relatief zwak. Dit is de conclusie uit een review gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Neuropsychopharmacology

Trefwoorden

Specifieke bacteriegroepen in de darmen zijn vermoedelijk in staat om ontstaan van ziekte in de toekomst te voorspellen, zo blijkt uit twee nieuwe studies. Het onderzoek op dit gebied bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar duidt op zowel het therapeutisch als het diagnostisch potentieel van het darmmicrobioom. 

Trefwoorden

Wie zich met kunst bezighoudt, geniet ook van een langer leven. Dat hebben Engelse onderzoekers weten af te leiden uit gegevens van een cohort met 6000 vijftigplussers, waarvan medische en andere persoonlijke gegevens twintig jaar geleden verzameld werden. Musea bezoeken of theatervoorstellingen bijwonen zorgen voor een 14% lagere sterftekans en zij die dit regelmatig doen (bijvoorbeeld driemaandelijks) zelfs 31% minder kans.

Trefwoorden

Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken hoe 121 stoffen (metabolieten) in het serum reageren op een vezelrijk of vezelarm voedingspatroon. Veertig deelnemers aten een maand lang een voedingspatroon rijk aan volkorenproducten, peulvruchten en noten, groenten en fruit, terwijl 40 andere deelnemers zich vooral tegoed deden aan voedingsmiddelen met geraffineerde granen en toegevoegde suikers. Achttien metabolieten waren significant verschillend tussen beide groepen: vooral stoffen betrokken in energiemetabolisme en ontsteking.

Suppletie met eicosapentaeenzuur (EPA) kan het cardiovasculaire risico verder verlagen bij patiënten die statines nemen. Een dosis van 1800 tot 4000 mg per dag zorgt voor een daling van een majeur hartvoorval van 18% en een daling van infarct met 30%. In absolute cijfers: 40 patiënten moeten dagelijks EPA nemen opdat één patiënt uiteindelijk gevrijwaard blijft van een hartvoorval. Op beroerte en sterfte in het algemeen had EPA geen invloed.

Donkere chocolade, en witte chocolade niet, verhoogt de scores op denk- en geheugentests bij vrijwilligers die dertig dagen lang 24 gram chocolade na de lunch aten. Drie weken nadien, zonder dat er nog chocolade gegeten werd, waren de scores nog steeds significant beter. Ook de 'zenuwgroeifactor' in het plasma was toegenomen.

De positieve effecten van omega-3-vetzuren waren al bekend in geval van onvruchtbaarheid bij mannen, maar volgens een recente studie gelden die voordelen ook wanneer zij gezond zijn. Bij een grote groep Deense mannen van rond de 19 jaar bleek het gebruik van omega-3-supplementen samen te hangen met een beter functioneren van de testikels.