november 2012

Patiënten met de ziekte van Crohn varen even goed met een 'half elementair dieet' (hED) als met het medicijn 6-mercaptopurine. Een Japanse studie toonde dat na 24 maanden 57 % van de patiënten die 6-MP namen, nog in remissie waren; in de groep van het elementair dieet was dat 47 % (dit verschil was statistisch niet-significant); en in de controlegroep was dat slechts 21 %.

In een TED-lezing van september legde Ben Goldacre het probleem uit van 'publication bias'. Publication bias is het fenomeen waarbij bepaalde artikelen met onderzoeksresultaten niet verschenen geraken in vakbladen, en andere dan weer wel.