april 2021

Het gebruik van multivitaminen, omega-3-vetzuren, probiotica- of vitamine D-supplementen kan het risico verminderen om positief te testen op SARS-CoV-2 , althans bij vrouwen. Dit blijkt uit een groot bevolkingsonderzoek dat online gepubliceerd is in het tijdschrift BMJ Nutrition Prevention & Health.

Periodiek vasten levert verschillende gezondheidsvoordelen op, waaronder gewichtsverlies en verbetering van de bloedglucoseconcentraties. Uit een zojuist gepubliceerde studie blijkt dat dat wellicht te maken heeft met een verhoging van het aantal butyraatproducerende bacteriën in de darm.

Trefwoorden

Uit de Verenigde Staten komt een studieresultaat dat optimistisch stemt over de bijdrage van magnesium aan het voorkomen van primaire leverkanker. Gebaseerd op een omvangrijke prospectieve cohortstudie werd een sterke associatie gevonden tussen magnesiuminname uit voeding, drank en supplementen en de kans op dit type kanker. Het verband was dosisafhankelijk en het sterkst bij matige tot zware gebruikers van alcohol.

Trefwoorden

Chronische pruritus ofwel aanhoudende jeuk zou grotendeels kunnen verdwijnen door een behandeling met medische marihuana. In studies zijn daar vaker aanwijzingen voor gevonden, maar aan hoogwaardig onderzoek ontbreekt het nog steeds. Toch laat een case-report een opzienbarend resultaat zien. Het wachten is nu op RCT’s waarmee werkzaamheid, dosering en veiligheid kunnen worden bepaald.

Trefwoorden

De inzendperiode voor de James Lind Prijs 2021 is van start gegaan. Kanshebbers voor de prijs zijn wetenschappelijke onderzoeken en toepassingen in praktijk die gaan over fysiologisch actieve (voedings)stoffen. De winnaars krijgen een award en €10.000,-, te besteden aan vervolgonderzoek of nieuwe projecten. Ken jij impactvolle onderzoeken of baanbrekende projecten met Nederlandse inbreng waar vitamines, mineralen of andere (voedings)stoffen de hoofdrol spelen? Of ben je erbij betrokken? Meld dit onderzoek en/of project dan aan vóór 1 mei op: https://www.npninfo.nl/jameslindprijs/inzenden-en-stemmen/.

Trefwoorden

De ontstekingsremmende eigenschappen van propolis kunnen mogelijk van pas komen bij de behandeling van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Uit een klinische studie blijkt dat suppletie van het bijenproduct leidt tot een significant verbeterde levergezondheid bij mensen met NAFLD. Daarnaast verminderden bij de propolisgebruikers de ontstekingswaarden in het bloed.

Er bestaat een associatie tussen psychische stoornissen en biologische veroudering, zo luidt de conclusie uit een in Dunedin, Nieuw-Zeeland, uitgevoerde prospectieve cohortstudie. Bekend was al dat psychopathologie een verhoogd risico geeft op leeftijdgebonden fysieke aandoeningen, zoals diabetes, vaatziekten en kanker. Deze blijken echter op middelbare leeftijd vooraf te worden gegaan door uitingen van veroudering.

Trefwoorden

Depressieve symptomen plus een pro-inflammatoire voeding met rood vlees, geraffineerde koolhydraten en gezoete dranken lijken het risico op kwetsbaarheid bij ouderen te vergroten, zo blijkt uit nieuwe resultaten van de Framingham Heart Study.

Het darmmicrobioom heeft belangrijke effecten op de menselijke gezondheid. In de huidige studie laten onderzoekers zien dat de samenstelling van de darmmicrobiota in de loop der levensjaren steeds unieker wordt. Deze uniciteit heeft een voorspellende waarde voor gezond verouderen.

Trefwoorden

Cytochroom P450-enzymen (CYP-enzymen) zijn enzymen in de lever en darmen die onder andere betrokken zijn bij de afbraak en omzetting van medicijnen. Beïnvloeding van deze enzymen kan daarom de bloedspiegel van medicijnen veranderen wat invloed heeft op de werkzaamheid en toxiciteit. Het bestaan van overgewicht blijkt de activiteit van verschillende CYP-enzymen te kunnen beïnvloeden, waaronder de belangrijke CYP-enzymen CYP3A4 en CYP2C9.

Positieve gezondheidseffecten van alcohol worden het vaakst geassocieerd met rode wijn, maar studies wijzen uit dat dat evenzeer voor bier geldt. Ook deze drank werkt op een gunstige manier in op de bloedvaten en maakt daarmee mogelijk de kans op hart- en vaatziekten kleiner. Het gaat daarbij natuurlijk wel om gematigd gebruik, zoals ook de laatst verschenen review uit 2021 benadrukt.

Een zojuist gepubliceerde review van o.a. hoogleraar immunologie Huub Savelkoul geeft een overzicht van het klinische en experimentele bewijs dat aantoont dat een adequate vitamine D-status tijdens de zwangerschap ontstekingsprocessen zoals allergie kan moduleren. Deze conclusie wordt ondersteund door verschillende experimentele en observationele studies.

Volgens een wereldwijd uitgevoerde studie heeft stikstofdioxide (NO2) een belangrijk aandeel in de uitstoot van luchtvervuilende, gezondheidsschadende stoffen. Er werd een lineair verband gevonden tussen de NO2-concentratie en aandoeningen aan hart en longen, los van de invloed van andere vervuilende stoffen. Stikstofdioxide houdt verband met het sterven aan deze ziekten.

Fructose en sucrose in gesuikerde dranken verdubbelen de synthese van vetzuren in de lever bij gezonde mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Zürich. Dit terwijl de totale calorie-inname niet toegenomen was.

Volgens een Australische bevolkingsstudie hebben mannen en vrouwen die het meest nitraat via de voeding innemen, sterkere kuitspieren. Groene bladgroenten zoals sla, spinazie en kool zijn belangrijke bronnen van nitraat, ook rode biet is een goede bron. Bladgroenten leveren bovendien een hele rits aan essentiële vitaminen en mineralen.

‘De resultaten van dit onderzoek laten zien dat in Nederland het voedingspatroon gezonder kan.’ Het is een wat eufemistische formulering in het verslag van de meest recente voedselconsumptiepeiling van het RIVM. Want uit de gegevens blijkt dat de gangbare eetgewoonten bepaald niet voldoen aan de geldende gezondheidscriteria. Die zijn in Nederland geformuleerd door het Voedingscentrum (de ‘Schijf van Vijf’) aan de hand van de 'Richtlijnen goede voeding' van de Gezondheidsraad uit 2015. De gegevens betreffen overigens de jaren 2012-2016, maar zijn als gebruikelijk pas veel later, in 2020, gepubliceerd.

In een cohortstudie zijn associaties gevonden tussen de concentratie mannose in het serum en het risico op het acute respiratory distress syndrome (ARDS). Deze longbeschadiging is vooral bekend geworden als ernstige complicatie van COVID-19, maar bestaat ook los van deze ziekte. Mannose, een fruitsuiker die wel eens wordt ingezet bij urineweginfecties, zou ook een gunstige invloed op de longen kunnen hebben.

Trefwoorden

Suppletie van de omega-3-vetzuren EPA en DHA bij zwangere vrouwen met overgewicht heeft een gunstige invloed op de groei van de baby en kan mogelijk vroeggeboorte voorkomen. De effecten zijn sterker bij vrouwen die een overschot aan omega-6-vetzuren consumeren.

Trefwoorden

Leefstijlgerelateerde risicofactoren voor cardiometabole ongezondheid leveren tevens verreweg de belangrijkste bijdrage aan een ernstig verloop van COVID-19. Kwantitatief onderzoek onder besmette Amerikanen laat zien dat bijna tweederde van de corona-ziekenhuisopnames waren toe te schrijven aan één of meer van vier van deze risicofactoren: overgewicht, hypertensie, diabetes, en hartfalen.

Mensen die volledig plantaardig eten, hebben een lagere botdichtheid dan mensen die een gemengde voeding consumeren, zo blijkt uit een recente Duitse studie. De onderzoekers konden in bloed en urine twaalf biomarkers onderscheiden die sterk geassocieerd zijn met botgezondheid.

Een lage inname van calcium, magnesium of een combinatie van deze mineralen via de voeding houdt verband met het bestaan van migraine bij vrouwen. Bij mannen is daarentegen gevonden dat een hoge calciuminname mogelijk beschermt tegen migraine.

In een recente studie ontdekten onderzoekers een verband tussen bepaalde metabolieten in het bloed en waargenomen verzadiging na het nuttigen van voedsel. Deze ontdekking zou kunnen leiden tot gepersonaliseerde voedingsopties die honger en verzadiging helpen beteugelen.