Stikstofdioxide veroorzaakt sterfte door hart-longaandoeningen

Volgens een wereldwijd uitgevoerde studie heeft stikstofdioxide (NO2) een belangrijk aandeel in de uitstoot van luchtvervuilende, gezondheidsschadende stoffen. Er werd een lineair verband gevonden tussen de NO2-concentratie en aandoeningen aan hart en longen, los van de invloed van andere vervuilende stoffen. Stikstofdioxide houdt verband met het sterven aan deze ziekten.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!