Ernstig verloop COVID-19 is vooral cardiometabool bepaald

Leefstijlgerelateerde risicofactoren voor cardiometabole ongezondheid leveren tevens verreweg de belangrijkste bijdrage aan een ernstig verloop van COVID-19. Kwantitatief onderzoek onder besmette Amerikanen laat zien dat bijna tweederde van de corona-ziekenhuisopnames waren toe te schrijven aan één of meer van vier van deze risicofactoren: overgewicht, hypertensie, diabetes, en hartfalen.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!