februari 2014

Kankerpatiënten kunnen hun risico op perifere neuropathie (zenuwschade) met 57 % verlagen wanneer ze vitamine E nemen tijdens chemotherapie. Die uitkomst is afkomstig van Zuid-Koreaanse onderzoekers die vijf studies hadden geanalyseerd. De gebruikte dosis vitamine E varieerde van 300 tot 600 mg/dag en bracht geen bijwerkingen met zich mee.

Een maand aardbeien eten verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Een Italiaans-Spaans onderzoek heeft de Alba-aardbei uitgetest bij 23 gezonde, jonge deelnemers. Deze variëteit verhoogt de antioxidantcapaciteit en het vitamine C-niveau in het bloed. Onderzoekers registreren bovendien een sterkere weerstand van rode bloedcellen tegen oxidatieve stress.

Telkens wanneer we mentale stress ondergaan, vinden meerdere stressreacties in het lichaam plaats. Zelfs in de huid neemt de (sympathische) zenuwactiviteit toe. Melatonine verlaagt die stressreactie in de huid bij mannen en vrouwen die op een snel tempo rekenkundige vraagstukken moeten oplossen. Dit werd waargenomen in een gecontroleerde studie waar deelnemers drie gram melatonine namen, 45 minuten voordat ze aan rekenkundige vraagstukken werden onderworpen.

Trefwoorden

De Franse universiteit van Rennes analyseerde het vitamine C-niveau bij 130 mensen die een hersenbloeding hadden opgelopen. Het merendeel vertoonde vitamine C-uitputting: 45 % kreeg een onvoldoende en 14 % was zelfs vitamine C-deficiënt!

Vele kankerpatiënten hebben last van zware vermoeidheid die het gevolg kan zijn van ziekte, therapie, slapeloosheid en/of psychologische stress. Vooral slaaptekort weegt zwaar op de levenskwaliteit van de patiënt. Slaapproblemen en psychologische stress (angst, depressie ...) houden elkaar bovendien in stand.

Recente studies gaven aan dat de onverzadigde vetzuren DHA en AA de neurogenese kunnen promoten in de hippocampus. Deze studie testte de hypothese dat dit mechanisme het risico op de ontwikkeling van PTSD, posttraumatic stress disorder, zou kunnen verminderen.

Trefwoorden

Humane en dierstudies wijzen op een causaal verband tussen gluten en de etiopathogenese van diabetes type 1 (T1D). Deze dierstudie van de Mayo Clinic wou de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen ontrafelen, op grond van recente studies die aantoonden dat het intestinaal microbioom geassocieerd is aan de incidentie van T1D. En de voeding bepaalt het microbioom …

Trefwoorden

De grootschalige EPIC-InterAct Study (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)–InterAct case-cohort study), gevoerd in acht Europese landen (26 studiecentra, 340.234
deelnemers onderzocht het verband tussen de verschillende bioflavonoïden in de voeding en ouderdomsdiabetes (T2D).

Trefwoorden

In dierstudies bleek betaïne zelfs een neuroprotectief effect te hebben bij inductie van geheugenschade door LPS: twee weken voorbehandeling met betaïne voorkwam upregulatie van pro-inflammatoire cytokines en gliale activatie, en de te verwachten zenuwschade.

Trefwoorden

Betaïne (trimethylglycine) is een belangrijke methyldonor en osmolyt. Naast zijn rol in de methyleringsprocessen is het ook een antioxidant en heeft het anti-inflammatoire effecten. Recente studies tonen de preventieve werking aan bij obesitas en CLGI.

Obesitas wordt gekenmerkt door een chronische laaggradige ontsteking met verhoogde inflammatoire markers in de weefsels. Witte vetcellen produceren deze als ze uitzetten en er door de verhoogde druk hypoxie optreedt (dit gebeurt vooral in de viscerale en ectopische vetopslag). Deze hypoxie is de sleutelfactor in de fysiopathologie van obesitas en chronische laaggradige ontsteking, en verhoogt tevens de transcriptie van het leptine-gen.

Betaïne, of trimethylglycine, inhibeert deze verhoogde transcriptie, evenals de expressie van inflammatiemarkers zoals TNFα.

Trefwoorden

Cardiovasculaire pathologie kan ook geïnduceerd worden door toxische stoffen.
Chemotherapie is berucht omwille van de cardiotoxiciteit, o.a.
ten gevolge van mitochondriale disfunctie, door verhoogde oxidatieve stress en verlaagde antioxidantcapaciteit, aantasting van de oxidatieve fosforylatie en de bèta-oxidatie van vetzuren, ontregeling van de membraanpotentiaal … wat uiteindelijk leidt tot apoptose.

Ischemiereperfusie-schade (IR) van het myocard (na infarct en chirurgie) is berucht omwille van het hoge risico op hartschade en aritmieën, en de verhoogde morbiditeit en mortaliteit die er het gevolg van zijn.

Trefwoorden

Uit een grote meta-epidemiologische analyse (16 meta-analyses van 305
gerandomiseerde gecontroleerde trials, met 339,274 deelnemers!)
blijkt dat beweging even goed presteert als drugs in de mortaliteits-
en secundaire preventie van hart- en vaatziekten, hartfalen en diabetes, en rehabilitatie na beroerte.

Trefwoorden

Triple-negatieve borstkanker (TNBC) wordt zo genoemd omwille van het gebrek aan karakteristieke receptoren voor oestrogeen, progesteron en Her2/EGFR2
(epidermal growth factor
receptor). Ze worden beschouwd als agressieve en zeer moeilijk te behandelen tumoren, omdat de meest gebruikte conventionele behandelingsmethoden werken via deze ‘afwezige’ receptoren. De prognose is dan ook zeer slecht: TNBC wordt daarom behandeld met de meest toxische chemotherapeutica, maar desondanks komen de tumoren zeer snel weer terug ‘als de behandeling faalt’.

Trefwoorden

Extra vitamine D kan het ziekteverloop van auto-immuunziekten afremmen. Een (open label) studie behaalde resultaat bij 9/9 patiënten met psoriasis en 14/16 patiënten met vitiligo (25 tot 75 % repigmentatie) dankzij 30.000 I.E. vitamine D per dag gedurende zes maanden. De deelnemers van de studie kregen ook het advies om een laagcalciumdieet te volgen en om voor een vochtinname van 2,5 liter te zorgen.

Tyrosine verhoogt niet de reactiesnelheid, maar wel de zelfbeheersing. Gedragspsychologen van de Leiden Universiteit lieten deelnemers twee gram tyrosine innemen en onderwierpen hen een uur later aan reactietesten. Tijdens de test moesten de deelnemers zo snel mogelijk op een bepaalde letter van een toetsenbord drukken wanneer er een groene pijl (link of rechts) op een scherm verscheen. Soms verscheen er een rode pijl, en dan was het een kwestie om niet te drukken.

Co-enzym Q10 is een veelbelovend middel tegen de ziekte van Parkinson. In een studie kregen telkens vier parkinson­patiënten een dosis van 400, 800, 1200 of 2400 mg/dag co-enzym Q10 gedurende twee weken. Bij iedereen werd een verbetering van de symptomen vastgesteld, maar meting van oxidatieve stress gaf een ander plaatje.

Trefwoorden

Philippe Grandjean en Philip Landrigan, beiden verbonden aan twee van de meest gerenommeerde universiteiten ter wereld, maken zich ernstige zorgen over de effecten van industriële chemicaliën op de ontwikkeling van onze kinderen. Neurologische ontwikkelingsstoornissen komen naar schatting bij 10 - 15 % van alle geboortes voor, en dan zijn subklinische afwijkingen aan de hersenen niet eens meegerekend. Genetische factoren kunnen de 'pandemische toename' van ontwikkelingsstoornissen niet verklaren, wel is het onverantwoord gebruik van industriële chemicaliën een grote oorzaak.

Groenten en fruit rijk aan flavonoïden verbeteren de microcirculatie en verlagen het ontstekingsniveau in de bloedvaten. Aan mannen en vrouwen met verhoogd cardiovasculair risico werd gevraagd om groenten en fruit te eten die rijk, matig of arm aan flavonoïden waren. Flavonoïderijke voeding verhoogde stikstofmonoxide (NO) en verlaagde de ontstekingsmerkers C-reactief proteïne, adhesiemoleculen (VCAM) en E-selectine het sterkst.

In juni 2013 verklaarde de American Medical Association (AMA) obesitas als ziekte-entiteit. Twee psychologen van de universiteit van Richmond hebben de consequenties daarvan in kaart gebracht. Hun hypothese: door van obesitas een ziekte te maken, versterk je de overtuiging dat aan overgewicht niets te doen valt. Pogingen om af te vallen zijn vergeefs. De boodschap van de AMA komt dan niet goed aan, toch?

Trefwoorden

De universiteit van Zuid-Florida heeft een voedingssupplement ontwikkeld en uitgetest om mentale aftakeling tegen te gaan. Meer dan honderd 65-plussers (zonder geheugenproblemen) werden opgetrommeld om gedurende twee maanden het supplement (of placebo) te nemen. De mentale prestaties van de deelnemers die het supplement genomen hadden, gingen er significant op vooruit, terwijl in de placebogroep geen trend te zien was.

Vet verbranden zonder een voet te verzetten, het kan! Een nieuwe studie suggereert dat een potje rillen even veel beroep doet op de vetreserves dan een rondje lopen. In het bijzonder stelden onderzoekers van het Garvan Institute in Sidney vast dat koude-rillingen witte vetcellen doen omzetten naar bruin vet.

Een supplement met zink kan de symptomen van chronische prostatitis onderdrukken. Zestig patiënten met chronische prostatitis (IIIA NIH) namen dagelijks 220 mg zinksulfaat. Na 12 weken daalden de symptomen significant.

Trefwoorden

Vele medicamenten bevatten natrium in hoeveelheden die er wel degelijk toe doen. Een grootschalige analyse van gegevens van 1,3 miljoen patiënten berekende dat het risico op cardiovasculaire aandoeningen en sterfte hoger was bij patiënten die natriumhoudende medicatie namen, vergeleken met patiënten die natriumloze medicatie voorgeschreven kregen.

Als het gaat om onderdrukking van hoest: corticosteroïden zijn hier niet opgewassen tegen honing en koffie. Honing en koffie onderdrukken sterk het kuchen bij patiënten met persistente hoest, terwijl steroïden nagenoeg niets bijbrengen. Honing, koffie en steroïden werden aan patiënten voorgeschreven in de vorm van een jam, die ze in een glas warm water moesten oplossen. Gedurende een week dronken ze op die manier drie keer per dag 25 gram honing/koffie op (of corticosteroïden).

Alzheimerpatiënten hebben hogere concentraties van pesticiden in hun bloed dan gezonde personen. De resultaten van het team van Jason Richardson waren ontstellend: bij 74 van de 89 alzheimerpatiënten lagen de niveaus minstens vier keer hoger dan gemiddeld. De pesticide die gemeten werd, was DDE dat uit het beruchte DDT gevormd wordt.

Capsules met cranberry's helpen infecties aan de urinewegen te voorkomen bij senioren die in een rusthuis verblijven. Twee capsules met cranberry-extract per dag doen het aantal infecties met 26 % dalen. De resultaten waren enkel significant voor senioren die een hoog risico op infecties hadden. De studie duurde een jaar en de effecten werden pas duidelijk vanaf twee maanden behandeling.

Griepvaccins lijken tegendraads te werken. In 2009 brachten onderzoekers aan het licht dat niet-gevaccineerden een lager risico hadden op een griepinfectie dan diegenen die een vaccin hadden gekregen. Een jaar later werden die resultaten zelfs bevestigd.

Trefwoorden

Armoede in onze samenleving is een stigma dat een mentale weerslag heeft op iemand. Een competitieve samenleving heeft de neiging om zich minachtend op te stellen ten opzichte van arme mensen. Ze hebben af te rekenen met stereotypen, zoals incompetentie en luiheid. Arme mensen gaan zich wel als een sociale last voelen en ze zijn inderdaad niet gemotiveerd.

Trefwoorden