Gluten verantwoordelijk voor diabetes type 1?

Humane en dierstudies wijzen op een causaal verband tussen gluten en de etiopathogenese van diabetes type 1 (T1D). Deze dierstudie van de Mayo Clinic wou de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen ontrafelen, op grond van recente studies die aantoonden dat het intestinaal microbioom geassocieerd is aan de incidentie van T1D. En de voeding bepaalt het microbioom …

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!