juni 2016

Plantaardige stanolen, die van nature in lage concentraties in bijvoorbeeld peulvruchten, noten en fruit zitten, lijken een gunstig effect te hebben op de lichamelijke weerstand. Astmapatiënten die deze stanolen enige tijd consumeerden in de vorm van een sojayoghurtdrankje bleken een verhoogde respons van het eigen afweersysteem te hebben. Onderzoekers van het Maastricht UMC in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Bonn in Duitsland publiceerden deze resultaten in het American Journal of Clinical Nutrition.

Trefwoorden

Een zinktekort vertoont in het begin geen zichtbare symptomen, maar zorgt al na één week voor afname van zinkexcretie door de pancreas en daarmee voor een slechtere vertering. Dat concluderen Duitse onderzoekers van de Universiteit van München in een studie naar de kortetermijneffecten van een zinktekort op de exocriene activiteit van de pancreas en de gevolgen daarvan op de spijsverteringscapaciteit. De studie is gepubliceerd in British Journal of Nutrition.

Multiple sclerose (MS)
wordt beschouwd als een auto-immuunziekte die zowel hersenen als
ruggenmerg aantast en gaat gepaard met vele neurologische
disfuncties die bij iedere heropflakkering ernstiger worden. Drie
recente publicaties stelden vast dat MS-patiënten een afwijkende
darmflora/microbioom hebben, met dysbiosis. Specifiek de stammen
die Treg-cellen induceren zouden deficiënt zijn.
Treg-cellen zijn belangrijk in preventie en
onderdrukking van allergie en auto-immuunziekten.

Trefwoorden

Een onderzoek bij 99 volwassenen met zware depressie (MMD,
major depressive disorder) bracht stoornissen in het
purinemetabolisme aan het licht bij deze patiënten vergeleken met
253 controlepersonen. Het purinemetabolisme verwerkt
(synthetiseert en breekt af) purine-nucleotiden. De eindpunten
van deze pathway zijn: xanthine, dat omgezet wordt tot urinezuur.
Bij MDD werd een verstoring in de verhouding van de
purine-metabolieten vastgesteld: inosine en guanosine waren
verlaagd, maar vooral de concentratie van xanthine was verhoogd.
Dit komt tevens voor bij laaggradige ontsteking en oxidatieve
stress, deze zijn ook gelinkt aan depressie.

Trefwoorden

Overmatige stress tijdens de zwangerschap wordt geassocieerd
met adverse childhood events die de ontwikkeling van het
kind negatief beïnvloeden. Een pas gepubliceerde studie stelt
echter dat verhoogde concentraties van het stresshormoon cortisol
bij de moeder tijdens de zwangerschap epigenetische aanpassingen
uitlokt die niet noodzakelijk negatief zouden zijn. Niet alleen
het cortisolniveau van de moeder werd bepaald, ook depressieve
symptomen en andere problemen werden meegenomen in de studie.

De onderzoekers stellen dat een verminderde methylering van
het oxytocine-receptor-gen resulteert in een gemakkelijkere
activatie, waardoor de productie van OT-receptoren gefaciliteerd
zou worden. Volgens de onderzoekers zou dit de baby’s wapenen en
‘meer resilient’ maken om toekomstige tegenslagen en uitdagingen
aan te kunnen.

Uitgaande van een grootschalige studie op basis van data uit
The Norwegian Mother and Child Cohort Study en The Medical Birth
Registry of Norway (27.756 baby’s) kwamen de auteurs tot de
conclusie dat selectieve serotonineheropname-remmers (SSRI)
alvast de groei van de foetus negatief beïnvloeden. Kinderen
waarvan de moeders gedurende twee trimesters van dit type
antidepressiva genomen hadden (194 kinderen) bleken een kleiner
geboortegewicht en lengte te hebben dan andere kinderen (enkel
gewicht en lengte werden geëvalueerd).

Een meta-analyse onderzocht of de epidemiologische bevindingen kloppen dat voldoende vezels verbruiken beschermt tegen slokdarmkanker en Barret’s esophagus (een voorstadium van kanker ten gevolge van aantasting van slokddarmepitheel door frequente zure oprispingen). Uit in totaal vijftien studies met bijna 17.000 patiënten werd geconcludeerd dat degenen die het minste vezels verbruikten een tweemaal hoger risico hadden op deze pathologie. Dosis-respons-analyse resulteerde in een risicovermindering van 31 % voor 10 gram vezels/dag.

Trefwoorden

Statinetherapie wijzigde het risico op atherosclerotische
cardiovasculaire ziekten (ASCVD) nauwelijks bij postmenopauzale
vrouwen met diabetes type 2.

Vitamine D-deficiëntie is epidemisch in noordelijke streken.
Dit heeft ernstige gevolgen voor het risico op tal van chronische
ziekten en dus ook de levenskwaliteit. Chronische vitamine
D-tekorten verhogen sterk de morbiditeit en
all-cause-mortaliteit. Dit werd aangestipt in een aantal
studies, meta-analyses en reviews. Geciteerd worden: metabool
syndroom met lipidenstoornissen en hypertensie, diabetes,
immuundisfuncties, nierziekten, kanker, reuma en zelfs
anemie.

Trefwoorden

De anthocyaninen doen het weer in het hersenonderzoek. Twaalf weken lang 200 ml kersensap per dag verbetert spreekvaardigheid, kortetermijngeheugen en langetermijngeheugen bij senioren met een milde vorm van dementie. Ook de bloeddruk evolueerde gunstig, maar een significante daling was er enkel voor de systolische bloeddruk.

Professor Dolan, auteur van de bestseller Happiness by
Design
, is een specialist op gebied van gedrag en geluk. Hij
ontwikkelde op basis van gedragswetenschappen een eenvoudige
manier om alcoholgebruik te beïnvloeden. De gangbare mening is
dat wilskracht de beste manier is om alcoholgebruik te matigen.
Maar Dolan stelt dat wilskracht eigenlijk te zwak en te
onbetrouwbaar is om dit te bereiken.

Een recente meta-analyse bevestigt vroegere studies dat het gebruik van antipsychotica het risico op hartaanvallen verdubbelt. Bij kortdurend gebruik (<30 dagen, bij schizofrenie) zou het risico zelfs nog hoger zijn.

Onderzoekers hebben tinnitus bij Amerikaanse veteranen behandeld met repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS). Gedurende tien opeenvolgende dagen kregen ze dagelijks 2000 rTMS-pulsen op lage frequentie. In de behandelde groep waren er 18 patiënten (56 %) die goed reageerden op de behandeling, in de placebogroep maar 7 (22 %). Opmerkelijk was dat na een opvolgperiode van 26 weken 66 % van actieve groep (38 % van placebogroep) nog steeds als 'responders' geclassificeerd werden.

Trefwoorden

Een slaaptekort maakt de zin in bepaalde soorten eten sterker en kan het vermogen om daar weerstand aan te bieden verzwakken, zo concluderen onderzoekers van de Universiteit van Chicago in een publicatie in SLEEP. Slaaptekort zorgt voor een verschuiving in de cyclus van 2-AG (2-arachidonoylglycerol), een cannabisachtige stof die onderdeel is van het endocannabinoïde systeem dat onder meer een rol speelt bij honger, pijn en cognitieve functies. Op tijd naar bed en goed slapen is dus nog belangrijker dan gedacht.

Trefwoorden

Een nieuwe meta-analyse bevestigt het conventionele bmi-schema: een gezond gewicht ligt tussen de 18 en 25.1 De analyse was een realisatie van Britse, Indische en Noorse onderzoekers en telde 30 miljoen deelnemers uit 230 cohortstudies. Het algemene gemiddelde lag op 25, een stuk lager dan een meta-analyse van JAMA uit 2013.2 Die vond dat het risico op sterfte het laagst was in de groep met een bmi van 25 - 30 en maakte daarmee gewag van een zogenaamde obesitasparadox. De nieuwe meta-analyse brengt enkele verklaringen met zich mee die deze paradox weer weerlegt.

Trefwoorden

Kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) scheiden zes keer meer glycosaminoglycanen (GAG's) uit dan andere kinderen. Dat schrijft een groep van onderzoekers gevestigd in Hongarije, Noorwegen, UK en Chili. Een eliminatiedieet kan het niveau van GAG's bovendien halveren. Het dieet van drie maanden heeft schijnbaar ook een gunstige invloed op het gedrag, al bestempelen de onderzoekers de omvang van de gedragseffecten als 'miniem'.

Astmapatiënten die boswellia-extract nemen, zijn minder afhankelijk van hun astmamedicatie. Dat stellen Italiaanse onderzoekers op basis van een kleine, gecontroleerde klinische studie. Eén tablet boswellia per dag doet de frequentie van gebruik van de inhalator dalen met 43 % dalen na vier weken. Ook het aantal inhalaties daalt sterk. In de controlegroep waren geen verschillen meetbaar.

Trefwoorden

Bruin vet staat erom bekend ons lichaam te beschermen tegen koude temperaturen. Maar nu hebben onderzoekers van de Universiteit van New South Wales in Sydney (Australië) ontdekt dat bruin vet een thermogeen circadiaans ritme vertoont dat afhankelijk is van glucose als brandstof voor warmteproductie. Dit 'bruinvetritme' piekt net voor het ontwaken en is waarschijnlijk ontstaan als thermisch afweermechanisme om onze voorouders voor te bereiden op jagen en verzamelen in de koudste ochtenduren. De studieresultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cell Metabolism.

Volgens een studie van het Centre for Diet and Activity Research (CEDAR) van de Universiteit van Cambridge kan het verbeteren van het voedselaanbod in de omgeving van lager opgeleide mensen helpen de sociale ongelijkheid in dieet en gezondheid tussen bevolkingsgroepen op te heffen. De resultaten werden gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition.

Yoghurt is geassocieerd met een lagere BMI, een lager lichaamsgewicht, minder gewichtstoename, een kleinere middelomtrek en minder lichaamsvet volgens een review van 22 studies door onderzoekers van de Universiteit van York (UK). De reviews suggereren gewichtsafname maar geen directe oorzaak-gevolg relatie. De consumptie van yoghurt is daarmee dus niet hét medicijn tegen overgewicht. Yoghurt toevoegen aan het dagelijks dieet maakt het wel makkelijker om lichaamsvet te verliezen.

Hart en bloedvaten hebben baat bij voldoende inname van magnesium. Sterker nog, gebruik van supplementen met magnesium zorgt op de lange termijn voor versoepeling van de bloedvaten. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit van Groningen en Maastricht gepubliceerd in het tijdschrift The American Journal of Clinical Nutrition. Bij een tekort aan magnesium zijn de vaten rondom het hart erg stijf en is er een hoger risico op hart- en vaatziekten.

Trefwoorden

Twee van de vijftien meest voorkomende emulgatoren (die de olieachtige en waterige componenten van bewerkte voedingsmiddelen binden) kunnen het microbioom veranderen en de slijmlaag van de darmbarrières beschadigen volgens een studie met muizen gepubliceerd in Nature. Als gevolg daarvan hadden muizen die deze voedingsadditieven consumeerden een grotere kans op ontstekingsziekten en metabool syndroom.

Slechte mitochondriale functie is een factor bij verschillende
ziekten waar vermoeidheid een grote rol speelt. En vitamine D is
erkend als oorzaak van vermoeidheid en myopathie. Daarom voerden
wetenschappers van de universiteit Newcastle, Engeland, deze
kleine studie om de invloed van vitamine D-suppletie te testen op
12 vitamine D-deficiënte patiënten met spierklachten (tegenover
25 gezonde mensen).

Vetcellen staan hun vet niet graag af, zeker niet na sterk afvallen. Dat was al bekend als de ′spaarstand′. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Hasselt vermoeden dat dit fenomeen wordt veroorzaakt doordat vetcellen na sterk afvallen stress ondervinden. Om deze stress zo snel mogelijk weer kwijt te raken, zouden ze vet gaan stapelen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het British Journal of Nutrition.

De natuurlijke stoffen boswellia, betaïne en inositol kunnen goedaardige borstgezwellen verkleinen zonder ondraaglijke bijwerkingen. Onderzoekers uit Rome, in samenwerking met een Saoedi-Arabische universiteit, hebben 36 jonge vrouwen met fibroadenomen met deze combinatie behandeld. De resultaten waren klinisch significant en van dezelfde ordegrootte als hormoonbehandeling.

Therapie met fel licht zou nachtelijk eetgedrag verminderen. Een studie met deelnemers tussen 18 en 65 jaar die aan het night eating syndrome leden, moesten zich elke ochtend laten bestralen met fel licht (10.000 lux, 30 minuten lang). Na twee weken daalde de score voor nachtelijk eetgedrag, slapeloosheid en depressie. Ook de stemming en angstscore 's ochtends waren beter.

Trefwoorden

Kinderen van moeders die tijdens hun zwangerschap dagelijks zes à zeven stuks fruit hebben gegeten zijn op éénjarige leeftijd beter cognitief ontwikkeld en hebben gemiddeld een zes à zeven punten hogere IQ. Dat concluderen Canadese onderzoekers van de Universiteit van Alberta in Edmonton. Zij analyseerden data van 688 éénjarige kinderen uit de CHILD-studie en publiceerden daarover in het tijdschrift EBioMedicine.

Onder de economische druk door een grotere vraag naar voeding voor een groeiende wereldbevolking zijn de laatste vijftig jaar de landbouwpraktijken veranderd. Deze verandering heeft gezorgd voor een vermindering van agrobiodiversiteit en daarmee een verminderde diversiteit van onze voeding. Dat heeft de diversiteit van ons microbioom negatief beïnvloed, zo concluderen onderzoekers van Pennington Biomedical Research Center, Louisiana in tijdschrift Molecular Metabolism.

Trefwoorden

Xanthohumol, een bioflavonoïde die van nature in kleine hoeveelheden aanwezig is in de lupuline van hop (Humulus lupulus) en in bier, helpt in de strijd tegen gewichtstoename en hoog cholesterol wanneer hiervan 60 mg/kg/dag wordt genomen. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van de Oregon State University in een publicatie in het tijdschrift Archives of Biochemistry and Biophysics. Voor deze dosering is men aangewezen op supplementen, aangezien er anders dagelijks 3500 glazen bier gedronken moeten worden.

Volgens een grootschalige observationele studie met 150.000 vrouwelijke en 36.000 mannelijke deelnemers hebben vrouwen die het vaakst aardappelen eten, meer last van een hoge bloeddruk. Amerikaanse onderzoekers maakten de vergelijking tussen aardappelconsumptie (gekookt of gebakken) van één portie en vier porties per week. Ook het eten van frieten staat in verhouding met een hogere bloeddruk, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Vrouwen die elke dag een appel eten hebben minder kans om te overlijden dan degenen die helemaal geen appels eten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Western Australia in Perth, Australië. Daarnaast bestaat er een relatie tussen de totale fruitconsumptie en de consumptie van bananen specifiek met een lager risico op hart- en vaatziekten. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het British Journal of Nutrition.

Een dagelijkse multivitamine beschermt mannen mogelijk op de lange termijn tegen cardiovasculaire incidenten zoals een hartaanval of beroerte. Mannen die minimaal 20 jaar multivitamine gebruikten hadden een 44 % lagere kans op cardiovasculaire incidenten. De periode van 20 jaar bleek daarin belangrijk, aangezien deze voordelen niet werden gevonden bij 12 jaar gebruik. Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift The Journal of Nutrition.

Trefwoorden