Vitamine D en K en chronische ziekten

Vitamine D-deficiëntie is epidemisch in noordelijke streken. Dit heeft ernstige gevolgen voor het risico op tal van chronische ziekten en dus ook de levenskwaliteit. Chronische vitamine D-tekorten verhogen sterk de morbiditeit en all-cause-mortaliteit. Dit werd aangestipt in een aantal studies, meta-analyses en reviews. Geciteerd worden: metabool syndroom met lipidenstoornissen en hypertensie, diabetes, immuundisfuncties, nierziekten, kanker, reuma en zelfs anemie.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!