Vitamines en de Consumentenbond

Op 22 februari 2011 stuurde de directeur van de Consumentenbond een (open) brief inzake (vermeende) misleidende reclame voor vitaminenpreparaten – en dit in verbinding met de door de EFSA (European food safety agency) afgewezen gezondheidsclaims – naar de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mevrouw Schippers, de Consumentenautoriteit, de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Maxime Verhagen en naar de Vaste Kamercommissies VWS en EL&I. Nu is de EFSA wat mij betreft geen topper als het gaat over rapporteren betreffende vitaminen, mineralen en dergelijke.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!