Webartikelen archiefpagina

februari 2020

Een klein, verkennend onderzoek toont aan dat de bloedwaarden bij diabetes type 1 verbeteren door inname van resveratrol. Omdat de behandeling van deze auto-immuunziekte met insuline beperkingen kent, worden studies gedaan naar ondersteunende opties. Een van de mogelijkheden is het inzetten van resveratrol, dat we kennen uit voedingsmiddelen als druiven, bessen, rode wijn en pinda’s, of dat als supplement wordt ingezet.

februari 2020

Voldoende en kwalitatief goede slaap is belangrijk om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen. Dat concluderen wetenschappers op basis van een studie naar het slaapgedrag van enkele honderdduizenden personen van middelbare en oudere leeftijd. Hun gegevens werden ontleend aan de Britse Biobank en besloegen de periode 2006-2010.

februari 2020

Voeding met veel rood en bewerkt vlees, gebakken voedingsmiddelen, geraffineerde granen en volvette zuivel, verdrievoudigt de kans op het ontwikkelen van leeftijdgebonden maculadegeneratie. Dat is de conclusie uit een recente studie van de Universiteit van Buffalo.

februari 2020

Volgens Chinese onderzoekers helpen Chinese medicinale kruiden om dementie te voorkomen. In een klinische studie behandelden ze 350 deelnemers die vergeetachtig waren (milde cognitieve stoornis) met een preparaat dat in de TCM bekendstaat als 'qinqgongshoutao'. De patiënten die een jaar lang de kruiden genomen hadden, liepen 1,15% kans op om dementie te krijgen, vergeleken met 10% van de deelnemers die placebo namen.

februari 2020

Polysacchariden uit Aloe barbadensis slagen erin de uitscheiding van een toxische stof te verhogen bij verstokte rokers. Dat blijkt uit een Zuid-Koreaanse studie waarin rokers een supplement met aloë-polysacchariden, propolis of beide namen. De onderzoekers denken dat de polysacchariden uit aloë de opname van het toxine in cellen verhindert, zodat het snel uit het lichaam verwijderd kan worden. Aloë-polysacchariden bestaan voor 70% uit mannose.

februari 2020

Palmityolethanolamide (PEA) of cannabidiol verlagen de darmpermeabiliteit bij mannen en vrouwen die 600 mg aspirine namen. Dat hebben Britse onderzoekers aangetoond in een reeks experimenten, incluis een klinische studie met 30 vrijwilligers. Mogelijk is er een rol weggelegd voor die stoffen om darmontstekingsziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa te behandelen.

februari 2020

Er is toenemend bewijs voor de relatie tussen onvolwaardige voeding en stemmingsproblemen zoals angst en depressie. De onderbouwing voor de effecten van specifieke voedingsmiddelen op de geestelijke gezondheid is echter relatief zwak. Dit is de conclusie uit een review gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Neuropsychopharmacology

februari 2020

Specifieke bacteriegroepen in de darmen zijn vermoedelijk in staat om ontstaan van ziekte in de toekomst te voorspellen, zo blijkt uit twee nieuwe studies. Het onderzoek op dit gebied bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar duidt op zowel het therapeutisch als het diagnostisch potentieel van het darmmicrobioom. 

februari 2020

Donkere chocolade, en witte chocolade niet, verhoogt de scores op denk- en geheugentests bij vrijwilligers die dertig dagen lang 24 gram chocolade na de lunch aten. Drie weken nadien, zonder dat er nog chocolade gegeten werd, waren de scores nog steeds significant beter. Ook de 'zenuwgroeifactor' in het plasma was toegenomen.

februari 2020

Wie zich met kunst bezighoudt, geniet ook van een langer leven. Dat hebben Engelse onderzoekers weten af te leiden uit gegevens van een cohort met 6000 vijftigplussers, waarvan medische en andere persoonlijke gegevens twintig jaar geleden verzameld werden. Musea bezoeken of theatervoorstellingen bijwonen zorgen voor een 14% lagere sterftekans en zij die dit regelmatig doen (bijvoorbeeld driemaandelijks) zelfs 31% minder kans.

Pagina's