Webartikelen archiefpagina

april 2021

De inzendperiode voor de James Lind Prijs 2021 is van start gegaan. Kanshebbers voor de prijs zijn wetenschappelijke onderzoeken en toepassingen in praktijk die gaan over fysiologisch actieve (voedings)stoffen. De winnaars krijgen een award en €10.000,-, te besteden aan vervolgonderzoek of nieuwe projecten. Ken jij impactvolle onderzoeken of baanbrekende projecten met Nederlandse inbreng waar vitamines, mineralen of andere (voedings)stoffen de hoofdrol spelen? Of ben je erbij betrokken? Meld dit onderzoek en/of project dan aan vóór 1 mei op: https://www.npninfo.nl/jameslindprijs/inzenden-en-stemmen/.

april 2021

Depressieve symptomen plus een pro-inflammatoire voeding met rood vlees, geraffineerde koolhydraten en gezoete dranken lijken het risico op kwetsbaarheid bij ouderen te vergroten, zo blijkt uit nieuwe resultaten van de Framingham Heart Study.

april 2021

Er bestaat een associatie tussen psychische stoornissen en biologische veroudering, zo luidt de conclusie uit een in Dunedin, Nieuw-Zeeland, uitgevoerde prospectieve cohortstudie. Bekend was al dat psychopathologie een verhoogd risico geeft op leeftijdgebonden fysieke aandoeningen, zoals diabetes, vaatziekten en kanker. Deze blijken echter op middelbare leeftijd vooraf te worden gegaan door uitingen van veroudering.

april 2021

Positieve gezondheidseffecten van alcohol worden het vaakst geassocieerd met rode wijn, maar studies wijzen uit dat dat evenzeer voor bier geldt. Ook deze drank werkt op een gunstige manier in op de bloedvaten en maakt daarmee mogelijk de kans op hart- en vaatziekten kleiner. Het gaat daarbij natuurlijk wel om gematigd gebruik, zoals ook de laatst verschenen review uit 2021 benadrukt.

april 2021

Een zojuist gepubliceerde review van o.a. hoogleraar immunologie Huub Savelkoul geeft een overzicht van het klinische en experimentele bewijs dat aantoont dat een adequate vitamine D-status tijdens de zwangerschap ontstekingsprocessen zoals allergie kan moduleren. Deze conclusie wordt ondersteund door verschillende experimentele en observationele studies.

april 2021

Cytochroom P450-enzymen (CYP-enzymen) zijn enzymen in de lever en darmen die onder andere betrokken zijn bij de afbraak en omzetting van medicijnen. Beïnvloeding van deze enzymen kan daarom de bloedspiegel van medicijnen veranderen wat invloed heeft op de werkzaamheid en toxiciteit. Het bestaan van overgewicht blijkt de activiteit van verschillende CYP-enzymen te kunnen beïnvloeden, waaronder de belangrijke CYP-enzymen CYP3A4 en CYP2C9.

april 2021

Het darmmicrobioom heeft belangrijke effecten op de menselijke gezondheid. In de huidige studie laten onderzoekers zien dat de samenstelling van de darmmicrobiota in de loop der levensjaren steeds unieker wordt. Deze uniciteit heeft een voorspellende waarde voor gezond verouderen.

april 2021

Volgens een wereldwijd uitgevoerde studie heeft stikstofdioxide (NO2) een belangrijk aandeel in de uitstoot van luchtvervuilende, gezondheidsschadende stoffen. Er werd een lineair verband gevonden tussen de NO2-concentratie en aandoeningen aan hart en longen, los van de invloed van andere vervuilende stoffen. Stikstofdioxide houdt verband met het sterven aan deze ziekten.

april 2021

Volgens een Australische bevolkingsstudie hebben mannen en vrouwen die het meest nitraat via de voeding innemen, sterkere kuitspieren. Groene bladgroenten zoals sla, spinazie en kool zijn belangrijke bronnen van nitraat, ook rode biet is een goede bron. Bladgroenten leveren bovendien een hele rits aan essentiële vitaminen en mineralen.

april 2021

Fructose en sucrose in gesuikerde dranken verdubbelen de synthese van vetzuren in de lever bij gezonde mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Zürich. Dit terwijl de totale calorie-inname niet toegenomen was.

Pagina's