Webartikelen archiefpagina

april 2020

Een hoge consumptie van frisdrank houdt verband met een sterkere neiging tot agressief gedrag. Deze conclusie valt te trekken uit bevindingen op basis van zelfrapportage door adolescenten in tientallen landen verspreid over de wereld. De associatie bestaat los van andere, sociaaldemografische en leefstijlfactoren.

april 2020

Co-enzym Q10 verlaagt de DAS28-score van 5,01 naar 2,34 bij reumapatiënten die twee maanden lang een supplement hadden genomen. Ook daalde het serumniveau matrixmetalloproteïnase-3 (MMP3) in de coQ10-groep, terwijl die in de controlegroep toenam. Iraanse onderzoekers deden die vaststelling in een gecontroleerde studie met 54 reumapatiënten die 100 mg co-enzym Q10 per dag namen, of placebo.

april 2020

Bekend is dat er een associatie bestaat tussen een hogere concentratie vitamine D en een lagere sterftekans bij darmkanker. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat dit ook geldt voor magnesium. De combinatie van beide stoffen heeft bovendien een synergistische werking bij het verlagen van de mortaliteit. Met calcium werd geen verband gevonden.

maart 2020

Uit Cypriotisch onderzoek blijkt dat een supplement met omega-3- en omega-6-vetzuren cognitieve veroudering tegengaat. Aan de studie namen 36 deelnemers deel, die gemiddeld 78 jaar oud waren en een lichte cognitieve stoornis hadden. In de groep die zes maanden lang het supplement nam, stegen de scores van twee cognitieschalen (ACE-R en MMSE). Ook de lichamelijke gezondheid verbeterde, vermoeidheid en slaperigheid overdag daalden.

maart 2020

Wetenschappers van de University of New Mexico stellen vast dat hypnotherapie bijna zo goed werkt als medicatie om de klachten van aandrang-incontinentie bij vrouwen te verlichten. Na twee maanden bleek medicatie superieur aan hypnose, maar na zes en twaalf maanden verviel dat verschil.

maart 2020

Het Voedingsgeneeskundecongres 2020 ‘Man vs Vrouw, personalised health’ kan vanwege het coronavirus op 15 mei helaas niet doorgaan. Het zal verplaatst worden naar dinsdag 8 september. Het thema zal ongewijzigd blijven en ook het programma hopen wij grotendeels te kunnen handhaven. We zijn blij dat de meeste sprekers al ruimte hebben weten te vinden in hun agenda om deze datum mogelijk te maken.

maart 2020

Gedraagt het nieuwe coronavirus zich anders tegenover vrouwen dan tegenover mannen? Onderzoekers willen graag het antwoord op die vraag, maar daarvoor ontbreken nagenoeg alle data. De Gender en COVID-19 Working Group is in het leven geroepen om alle partijen te porren om zo veel mogelijk data te vergaren rond gender, sekse en virusverspreiding.

maart 2020

Wie op oudere leeftijd zijn gehoor wil beschermen, doet er goed aan voedingsmiddelen te vermijden die inflammatie bevorderen. Wetenschappers wijzen daarop na onderzoek onder ruim 700 ouderen in Zuid-Italië. Daar staat andere voeding tegenover die bescherming kan bieden.

maart 2020

Taiwanese vegetariërs worden maar half zo vaak getroffen door een beroerte als hun vleesetende landgenoten. Dat blijkt uit gegevens van twee Taiwanese cohortstudies waarin respectievelijk 5000 en 8300 volwassenen gedurende zes en negen jaar opgevolgd werden. Pittig detail: alle gegevens komen van deelnemers die in gemeenschappen leven waarin roken en drinken ten zeerste afgeraden wordt.

maart 2020

Aan internetgebruik zijn niet alleen voordelen, maar zeker ook nadelen verbonden. Onderzoekers uit Iran konden onlangs vaststellen dat een verhoogde kans op overgewicht tot deze nadelen behoort. Zij deden een systematisch review en meta-analyse en vonden deze associatie voor alle internetgebruikende leeftijdsgroepen.

Pagina's