oktober 2018

Urinestalen van 66 van 71 zwangere vrouwen uit de Amerikaanse staat Indiana bevatten meetbare niveaus van glyfosaat. De onderzoekers die deze metingen verrichtten, ontwaarden ook een verband tussen glyfosaat en zwangerschapsduur: een hoger niveau was geassocieerd met een kortere zwangerschapsduur. Er was evenwel geen verband tussen geboortegewicht of hoofdomtrek.

Uit gegevens van de PREDIMED-studie blijkt dat een hoger TMAO-niveau overeenkomt met een 48% lager diabetesrisico. TMAO is een darmmetaboliet van carnitine en werd voorheen integendeel beschouwd als een cardiovasculaire risicofactor. Echter zijn er nog andere studies die suggereren dat er niet echt een lijn zit in het hele verhaal rond TMAO.

Finse en Italiaanse onderzoekers hebben een nieuwe groep van stoffen ontdekt die ze als nieuwe kandidaat voordragen voor de gezondheidseffecten van volkorenproducten. Het gaat om stoffen die 'gebetaïniseerd' zijn. De onderzoekers vonden dat plasmawaarden voor deze stoffen geassocieerd zijn met een beter insuline- of glucosemetabolisme. Experimenten met muizen tonen dat weer aan dat deze betaïnen in weefsels weerhouden worden.

Probiotica kunnen het ontstaan van een darminfectie door clostridium vermijden. Dat blijkt uit een Cochrane Review die alle evidentie rond probiotica bij antibioticagebruik heeft verzameld en geëvalueerd. Wanneer probiotica samen met antibiotica genomen worden, bedraagt het risico op een infectie 1,5%, wat significant minder is dan het risico (4%) wanneer geen probiotica genomen worden. De reviewers noemen de statistische kwaliteit van deze bevinding 'matig goed'.

Vetcellen worden twee maal zo groot wanneer ze te weinig koper krijgen. Dat hebben onderzoekers van Johns Hopkins Medicine waargenomen in experimenten met cellen. Kopertekort zorgt ervoor dat vetcellen enkel vetten en geen glucose meer opnemen. De oorzaak hiervoor ligt bij een enzym dat koper als cofactor nodig heeft.

Trefwoorden

Volgens onderzoekers van de Amerikaanse universiteit van Missouri zorgt een koolhydraatbeperkt dieet voor gewichtsverlies vooral bij mannen en voor toename in soepelheid van de bloedvaten vooral bij vrouwen. Die conclusie trokken ze uit een vier weken durende studie met 10 mannen en 10 vrouwen die enkele kenmerken van het metabool syndroom hadden. Verrassend is dat de kleine studiegroep en korte behandeltermijn voldoende waren om een significant effect te sorteren.

Naast andere gezondheidsvoordelen van het mediterrane voedingspatroon hebben onderzoekers nu ook een preventieve werking op blaaskanker aangetoond. Hoewel dit dieet in Zuid-Europese landen op zijn retour is door de opmars van minder gezonde (noord)westerse voedingsgewoonten, zijn in een land als Italië de voordelen nog altijd zichtbaar. De kankerpreventieve werking was al uit een reeks onderzoeken duidelijk geworden, maar voor blaaskanker ontbraken nog voldoende epidemiologische gegevens.

Antioxidanten verhinderen de LDL-oxidatie bij neutrale pH, maar niet bij zure pH. Volgens Feroz Ahmad en David Leake van de universiteit van Reading verklaart dat waarom studies met antioxidanten geen effect konden laten zien. Ze gaan ervan uit dat macrofagen het LDL snel opnemen om het vervolgens te laten oxideren in de lysosomen. Lysosomen zijn celorganellen betrokken in afbraak, waarin een zure pH van 4,5 heerst. 

Eens in de zoveel jaar duikt het alarmbericht weer op: slik geen hoge doses vitamine C omdat dan de kans op nierstenen toeneemt. Soms lijken onderzoeken er aanwijzingen voor te geven (althans bij mannen), maar bewezen is het niet. In 2018 hebben wetenschappers uit Nieuw Zeeland de vraag opnieuw gesteld, nu naar het verband tussen intraveneuze toediening van vitamine C (IVC) en het ontstaan van nierstenen. Zij konden dat verband niet vinden, ook al ging het om hoge doses.

Trefwoorden

Een combinatie van vertrouwde Europese keukenkruiden verbetert het onthouden van woorden in een geheugentest. Britse artsen zagen dat bij gezonde vrijwilligers die gedurende twee weken een ethanolextract van salie, rozemarijn en citroenmelisse namen en die jonger waren dan 63. Ze zien mogelijkheden in het kruidenextract als ondersteuning van de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Rond de milleniumwisseling was er een opvallende stijging in het aantal darminfecties met Clostridium difficile, meer bepaald met clostridium-stammen die geassocieerd zijn met epidemies. Een groep van wetenschappers wijt dit nu toe aan trehalose, een suiker dat rond dezelfde periode in de voedselketen toegelaten werd door Europa en de VS. De groep verdedigt hun opmerkelijke stelling in een paper die Nature heeft gepubliceerd.

Een Mexicaanse studie onderstreept (alweer) het belang van magnesiumaanvulling bij patiënten met metabool syndroom die een tekort aan magnesium hebben. Een magnesiumchloride-oplossing die goed is voor dagelijks 382 mg extra magnesium, verlaagt na 16 weken de bloeddruk, nuchtere glucosespiegel en triglyceridenniveau. De dubbelblind gecontroleerde studie telde bijna 200 deelnemers.

Een Duitse onderzoeksgroep gelooft in het heil van intraveneuze toediening van vitamine C om allergie te bestrijden. Ze baseren zich daarvoor op een gegevensbank van een duizendtal patiënten die voor diverse aandoeningen een intraveneuze vitamine C-behandeling kreeg van een welbepaald preparaat. Voor de subgroep van patiënten vonden ze een duidelijke daling van specifieke en niet-specifieke (allergie)symptomen. Aan de studie werkte ook het bedrijf mee dat het intraveneuze preparaat op de markt heeft gebracht.

Trefwoorden