april 2009

COPD, chronisch obstructief longlijden, is een chronische, progressieve ontsteking en van de longen en met onomkeerbare aantasting van de longcapaciteit. Het is een veel voorkomende ziekte, die meestal optreedt vanaf 40 jaar, meestal geïnduceerd door roken, of andere toxische stoffen.

Trefwoorden

Visconsumptie verbetert de neurologische ontwikkeling van baby’s en vermindert het risico op cognitieve achteruitgang bij het verouderen. Deze trend wordt nu ook bevestigd bij jongvolwassenen.

Prenatale depressie is funest voor moeder en kind. Gezien de foetus een hoge behoefte heeft aan vetzuren, vooral DHA voor de neurologische ontwikkeling, lopen zwangeren een hoger risico op tekorten.

Vaak wordt gedacht dat afname van het gezichtsvermogen en maculadegeneratie horen bij het ouder worden.

Alhoewel de reguliere medische wereld altijd weigerachtig was en is om het verband tussen voeding en kanker te erkennen, lijkt daar toch stilaan verandering in te komen. Na de richtlijnen van het WCRF ter preventie van kanker in 2007 (zie A&A 1/08, 46-8), wijdde het ESMO (European Society for Medical Oncology) onlangs een driedaags symposium aan het onderwerp (20-22 maart 2009).

Trefwoorden