maart 2015

Volgens een studie van de Tel Aviv Universiteit werkt een calorierijk ontbijt gevolgd door een laagcalorische avondmaaltijd het best om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. De glucoserespons is in de ochtend immers het laagst. Een zwaar ontbijt helpt dus glucosepieken doorheen de dag in te perken.

Twee regimes werden met elkaar vergeleken:

Wetenschappers van het Linus Pauling Institute hebben ontdekt dat vitamine E langer in het bloed blijft circuleren bij hogere cholesterol- en triglyceridewaarden. Een paradoxale bevinding, want van een hoger aantal 'vetdruppeltjes' in bloed zou je verwachten dat ze meer vitamine E kunnen transporteren. Deze bevindingen werpen een nieuw licht op vitamine E-metabolisme en -behoefte van de mens.

De effecten van een kleine dosis groene thee zijn op moleculair niveau zichtbaar. Groene thee verlaagt DNA-schade in immuuncellen en verhoogt de activiteit van DNA-herstelenzymen. Dat vonden Chinese onderzoekers in een studie waarbij mensen zeven dagen lang groene thee of water dronken.

Het International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon) heeft de status van glyfosaat aangepast naar 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. Het IARC is niet de minste: het verzorgt aanbevelingen voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bewijzen uit gegevens van studies met mensen zijn miniem: tot nu toe één bevolkingsstudie die verband kon leggen met lymfoomkanker. Bewijzen uit dierstudies stapelen wel op.

Een grootschalige studie heeft aangetoond dat foliumzuursuppletie het risico op beroerte kan verlagen. De studie uit China telde 20.000 deelnemers, die enalapril, en foliumzuur (0,8 mg) of placebo namen gedurende vier jaar. De resultaten werden gepubliceerd in de JAMA, een van de meest vooraanstaande vakbladen in de medische literatuur. Volgens Walter Willett is deze studie een belangrijke stap in de voedingsgeneeskunde: voor het eerst heeft een gerichte klinische studie van dit formaat aangetoond dat suppletie van foliumzuur effectief zinvol is.

Trefwoorden

Non-coeliakie glutengevoeligheid (NC-glutengevoeligheid) is een relatief nieuw syndroom die stilaan enige vorm begint te krijgen. Ze werd 30 jaar geleden voor het eerst beschreven en is pas recent als dusdanig erkend om duidelijk onderscheid te maken met coeliakie of tarweallergie. Rond NC-glutengevoeligheid hangt nog steeds een waas van mysterie omdat er geen duidelijke diagnose of marker voor de ziekte bestaat. De prevalentie van NC-glutengevoeligheid varieert tussen 0,6 en 6 %, maar goede statistieken zijn er evenmin.

Trefwoorden

Vermoeidheid en spierzwakte zijn twee veel voorkomende symptomen waaraan patiënten met multiple sclerose (MS) lijden. Een Duits onderzoek vond dat groenethee-extract effectief het energiemetabolisme in de spieren verbetert. Het effect was opvallend sterker bij mannen dan bij vrouwen.

Trefwoorden

Een hazenslaap van een uurtje kan de opslag van informatie in de hersenen verbeteren. Dat vonden onderzoekers van de Saarland Universiteit bij 41 vrijwilligers. De vrijwilligers moesten eerst 120 woorden en woordparen van buiten leren. Vervolgens werden ze getest op hun geheugen voor en na een pauze. Een groep mocht een dutje doen tijdens die pauze, de controlegroep keek naar een dvd.

Trefwoorden

We zouden niet verwachten dat bij jonge mensen suppletie van carotenoïden de zenuwwerking nog kan verbeteren. Amerikaans onderzoek vond dat luteïne en zeaxanthine wel degelijk de visuele reactietijd en werkingssnelheid van informatie bij jonge mensen verhoogt. Onderzoekers maten ook de dichtheid van luteïne en zeaxanthine in de ogen aan het begin van de studie. Hoe hoger de dichtheid, hoe beter de prestaties waren op vlak van visuele informatieverwerking.

Alfaliponzuur verhoogt de biosynthese van mitochondriën in vetcellen. Spaanse en Franse onderzoekers hebben stalen genomen van vetweefsel en die stalen in het laboratorium gevoed met liponzuur. Liponzuur stimuleert ook de verbranding van vetzuren en de omvorming van wit naar bruin vetweefsel.

Twee Canadese onderzoekers hebben de studies die de basis vormden voor de Amerikaanse RDA (recommended dietary allowance), terug onder de loep genomen. De RDA voor vitamine D zoals berekend door het Institute of Medicine (IOM) bedraagt 600 I.E en moet ervoor zorgen dat 97 % van de bevolking een vitamine D-waarde heeft van minstens 50 nmol/l. De Canadese onderzoekers hebben de berekeningen opnieuw gedaan, en kwamen uit op een RDA van minstens 8000 I.E.

Trefwoorden

Waarom worden sommige mensen ziek, en anderen niet, wanneer eenzelfde ziekteverwekker hen treft? Het antwoord op die vraag moeten we trachten te vinden met de hulp van twee sleutelbegrippen: kwetsbaarheid en weerbaarheid. Kennis van biologische en psychologische factoren die de weerbaarheid verlagen en kwetsbaarheid verhogen, zullen een ware revolutie ontketenen in de gezondheidszorg!

Trefwoorden

Pittige specerijen bij een maaltijd zijn best wel belangrijk. Ze kunnen de toename van bloedvetten na een vetrijke maaltijd met maar liefst een derde remmen. Maar stress treedt hier op als een grote spelbreker. Stress maakt het dempende effect van keukenkruiden op het triglyceridengehalte volledig ongedaan!

De huidige ‘toxische voedingsomgeving’ richt de hersenen af om hamburgers en frites lekker te vinden. Gelukkig kunnen we onze hersenen hervormen, beweert gezondheidsexpert Susan B. Roberts van het ‘Jean Mayer Onderzoekscentrum voor voeding en veroudering’. Zij liet vrijwilligers met overgewicht een voedingspatroon volgen met traag opneembare koolhydraten. Na zes maanden toonden hersenscans dat de hersenen minder begonnen te reageren op ongezonde snacks. Hun verlangen naar ongezonde snacks was gedaald ten opzichte van de controlegroep. De groep verloor ook 6 kilogram.

Marjolein verlaagt het serumniveau van de hormonen DHEA-S en insuline bij vrouwen met polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS). Tot deze vaststelling kwam een Jordaanse studie waarin vrouwen met PCOS twee keer per dag marjoleinthee dronken. De thee werd gezet op basis van een theelepel gedroogde marjolein (1,5 gram) die 20 minuten lang in 250 ml kokend water getrokken werd. De placebogroep dronk thee van houtige tijmstengels (arm aan actieve componenten). De deelnemers namen geen medicatie tijdens de studieperiode.

De optimale vitamine D-waarde van het bloed is 70 nmol/l (25-OH-D) als het om hartpreventie gaat. Dat hebben Deense onderzoekers berekend op basis van een bevolkingsstudie die bijna 250.000 personen telde. Iemand die daar ver onder zit, heeft een dubbel zo hoog risico op een hartaandoening. Ook personen met de hoogste vitamine D-waarden hebben een verhoogd risico, al bedroeg dit slechts 30 %.

Soja en soja-isoflavonen zouden het risico op borstkanker verlagen, maar studieresultaten spreken elkaar soms tegen. Een studie van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center toonde veeleer negatieve resultaten van een sojasupplement, die 30 dagen lang door borstkankerpatiënten genomen werd. Uit analyse van genexpressie bleek het sojasupplement de expressie van tumorbevorderende genen te verhogen bij studiedeelnemers met de hoogste concentratie aan isoflavonen in het bloed!

Trefwoorden

Een veganistisch voedingspatroon kan de CRP-waarde naar beneden halen. Een onderzoek bij 600 patiënten die in een verzorgingscentrum verbleven, toonde dat na gemiddeld drie weken de CRP-waarde van 5,2 mg/dl naar 3,7 mg/dl daalde. Ook de bloeddruk, lichaamsgewicht en cholesterol daalden tijdens de studieperiode. Deze studie was niet gecontroleerd, wel mogen we aannemen dat het voedingspatroon een belangrijke bijdrage leverde aan dit resultaat.

Trefwoorden

Emotionele stress kan de neiging tot bloedstolling in het bloed verhogen. Een reep chocolade kan deze onwenselijke stressrespons beperken. Zwitserse en Duitse wetenschappers lieten 30 gezonde mannen een reep donkere chocolade of een reep flavanol-arme chocolade eten, voordat ze hen aan een psychologische stresstest onderwierpen. Chocolade remde de toename van fibrine-D-dimeer, een afbraakproduct van bloedstolsel.

Stress heeft een ongunstige uitwerking op het hart, die door yoga gekeerd kan worden. Een meta-analyse, ontstaan uit samenwerking tussen onderzoekers van de Harvard Medical School en het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), vond dat yoga een aanzienlijk aantal cardiovasculaire risicofactoren naar omlaag brengt. De onderzoekers vonden significante verbetering voor BMI, gewicht, bloeddruk (systolisch en diastolisch), LDL, HDL, totaal cholesterol, triglyceriden en hartslag.

Knoflook kan verdikking van de slagaderwand voorkomen. Dat vonden Iraanse artsen bij 56 hartpatiënten die gedurende drie maanden knoflookpoeder of placebo namen. De dikte van de twee binnenste lagen van de hoofdslagader (Eng. CIMT) kende weinig verandering in de knoflookgroep, maar in de placebogroep steeg ze beduidend. De CIMT is een maat voor subklinische aderverkalking en kan met hoge-resolutie ultrasonografie gemeten worden.

Het risico op een hartaanval is acht keer groter vlak na een woede-uitbarsting. Ook een angstaanval is geassocieerd met een negen keer hoger risico op een hartaanval. Wetenschappers van de universiteit van Sidney bevestigen hiermee wat allang vermoed werd. Woede en angst vormen een hartrisico omdat ze bloeddruk, hartslag en bloedstolling verhogen.

Volgens een Griekse studie kan het mediterraan dieet het cardiovasculaire risico met 47 % verlagen. Iedereen kan genieten van de gezondheidsvoordelen van het mediterraan dieet: man of vrouw, jong of oud, gezonde personen of hartpatiënten. In deze studie werden meer dan 2500 Griekse volwassenen van 2001 tot 2012 ondervraagd op medische status, leefstijl en voedingsgewoonten.

In de mainstream media wordt de indruk gewekt dat de veiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen (GGO's) onomstotelijk bewezen is door de wetenschap. Die bewering klopt niet, aldus vijftien wetenschappers die gezamenlijk een paper hebben opgesteld. Consensus over GGO-veiligheid bestaat enkel in een kleine kring van belanghebbenden. In werkelijkheid is zo'n consensus onmogelijk, want veiligheid van GGO's moet geval per geval onderzocht worden.

Trefwoorden

Een studie met Chinese kruiden kwam tot hoopgevende resultaten bij 223 patiënten met netvliesschade ten gevolge van diabetes (m.n. non-proliferatieve retinopathie). Drie kwart van de patiënten die met de kruiden behandeld werden, ondervond sterke verbetering van de bloedcirculatie in het netvlies; in de placebogroep slechts 28 %. Ook uit onderzoek van de retina bleek dat de behandeling voor minder bloeduitstortingen en exsudaten in het oog zorgde.

Het werkingsmechanisme was echter tot nu toe nog niet gekend. Een dierstudie kwam tot volgende conclusies. Suppletie met amandelen:

Epidemiologische en kleine studies suggereerden al dat vitamine D-suppletie kinderen kan beschermen tegen wintergerelateerde atopische dermatitis. E

Trefwoorden

Synthetische calorievrije zoetstoffen worden al decennialang overvloedig gebruikt, zogezegd voor de lijn, en als preventie en therapie van obesitas en diabetes. Dat ze schadelijke neveneffecten hebben, wordt nogal vaak nog ontkend, alhoewel het eigenlijk bewezen is. Dat ze in verband met overgewicht een totaal tegenovergesteld effect hebben is ook al langer bekend.

Hart- en vaatziekten vormen zowat de belangrijkste doodsoorzaak in onze 'moderne wereld', met hypertensie als belangrijkste risicofactor.
Bloeddrukcontrole is dus een essentieel gegeven, en voor de volksgezondheid wordt dus al ruim een halve eeuw gestreefd naar een verlagen van de zoutinname hiervoor. Niet onterecht – want meestal is de zoutinname veel te hoog – maar soms wel te fanatiek.

Zoogdierenmoeders bereiden hun jongen voor op het leven met melk. Maar moedermelk is heel wat meer dan enkel voeding ...

In in-vitro- en dierstudies werden de langetermijneffecten van borstvoeding bestudeerd. Een goede darmflora wordt op tal van manieren ondersteund, vooral de ‘humane melk-oligosacchariden', spelen hierbij een grote rol. Ze favoriseren en 'voeden' selectief de juiste bacteriënstammen die belangrijk zijn voor de darmflora van het kind, maar zijn ook belangrijk voor de maturatie van de enterocyten.

Dat de voeding tijdens de zwangerschap grote invloed heeft op de groei, ontwikkeling van de foetus en het geboortegewicht is duidelijk. Maar ook het voedingspatroon vóór de conceptie speelt een grote rol.
Deze studie onderzocht de invloed van de voeding van de moeder 12
maanden vóór de conceptie in relatie tot foetale groei en vroeggeboorte.

Trefwoorden

Het gevaar voor 'besmetting' en kruising van niet transgene planten met GMO-genen wordt al lang aangehaald door de tegenstanders ervan, én ontkend door Monsanto en de overheden die ze toelaten. Besmetting van traditionele inheemse maïssoorten vanuit de Amerikaanse landbouwgebieden tot op de hoogvlakten van Mexico werd lang geleden al aangetoond. Ondanks de tegenstand vanuit de Europese bevolking, en de ban die lang gehanteerd werd (wordt?), zal ook Europa kunnen niet ontsnappen aan de ongewilde besmetting met GMO.

Trefwoorden

Dat de vaccins oorzaak zijn van wiegendood en andere ernstige incidenten bij baby's wordt in alle toonaarden ontkend. Het is dan ook interessant om eens de studie van Baldo et al. (2014) na te kijken op PubMed. De abstract vermeldt dat op basis van 12 jaar opvolging in Italië en review van de beschikbare studies het Infanrix-vaccin (combined diptheria tetanus and acelluar pertusis, hepatitis B, inactivated poliomyelitis and haemophilus influenza type B vaccine) de 'veiligheid en goede ziektecontrole' aangetoond is.

Trefwoorden

Toch worden pijnstillers nog vaak genomen door zwangere vrouwen, al of niet nodig of voorgeschreven, en vaak ook door vrouwen die (nog) niet weten dat ze zwanger zijn.

Het National Institute for Health and Care Excellence (UK) publiceerde een overzicht van de neveneffecten en ongewenste reacties van farmaca in Engeland. Een ernstige lijst!

Een greep uit het overzicht, nog naast de bekende problemen van antibioticaresistentie en resistente ziekenhuisstammen.

De strijd waarbij in Amerika en Europa de reguliere geneeskunde alle andere traditionele, natuurlijke en integratieve geneeswijzen buiten spel zette, en nog steeds probeert uit te roeien, brandt nu in alle hevigheid los in Zuid-Afrika. Recent werd een 'medische apartheidswet' voorgesteld in het parlement, die als doel heeft alle traditionele, natuurlijke en integratieve genezers en geneeswijzen buiten de wet te plaatsen. De nieuwe wetten, gemodelleerd naar de zeer restrictieve EU-wetgeving, beperken niet alleen alle financiële middelen tot de reguliere farmaceutische industrie, maar gaan blijkbaar ook al gepaard met intimidatie zoals raids op de praktijken van integratieve behandelaars. (En dat gebeurt in België ook!)

Trefwoorden

Polyfenolen worden algemeen beschouwd als slecht opneembaar. Inderdaad, wanneer de inname en uitscheiding van onverwerkte polyfenolen uit sinaasappelsap met elkaar worden vergeleken, dan bedraagt de opneembaarheid 16 %. Wanneer ook de afbraakproducten van deze polyfenolen erbij geteld worden, dan komen we snel aan een opneembaarheid van 100 %! Vooral de darmmicrobiota treedt op als afbreker van polyfenolen.

Indiase bio-informatici hebben via computerberekeningen twee flavonoïden geïdentificeerd die de vermenigvuldiging van het ebolavirus zouden remmen. Ze gebruikten hiervoor twee databanken van respectievelijk 500 en 4000 flavonoïden en berekenden voor elk flavonoïde de bindingscapaciteit aan vier viruseiwitten. Volgens hun berekeningen zouden gossypetine en taxifoline sterker aan de virale eiwitten binden dan het kandidaatgeneesmiddel BCX4430.

Het obesitasvraagstuk kunnen we niet oplossen door enkel calorieën te tellen. De focus op calorieën heeft zelfs averechts gewerkt. Prof. Sean Lucan en prof. James DiNicolantonio hebben die stelling verdedigd in het maartnummer van Public Health Nutrition. De klassieke, calorie-benadering tracht overgewicht op te lossen door de energiebalans te herstellen: 'eet minder en beweeg meer'. Volgens de huidige wetenschappelijke stand van zaken is die benadering verouderd.

Suppletie van arginine, zink en antioxidanten is nuttig om doorligwonden te behandelen bij mannen en vrouwen die langdurig gehospitaliseerd zijn of thuiszorg nodig hebben. Italiaanse artsen dienden aan ondervoede patiënten een nutriënt-, energie- en eiwitrijke formule toe, eerst en vooral om hun voedingsstatus te verbeteren. Aan de testformule voegden ze extra zink, koper, mangaan, vitamine E, vitamine C en arginine toe. Die testformule zorgde na acht weken voor een betere genezing van doorligwonden dan de standaardformule.

Een studie van Spaanse wetenschappers heeft de relatie bevestigd tussen obesitas en giftige stoffen, die in de wetenschap omschreven worden als ‘persistente organische polluenten’ (POP's). Niet alleen hebben mensen met hogere POP's gemiddeld meer overgewicht, ze hebben ook een hoger cholesterol- en triglyceridenniveau.