Wit en dodelijk: zout of suiker?

Hart- en vaatziekten vormen zowat de belangrijkste doodsoorzaak in onze 'moderne wereld', met hypertensie als belangrijkste risicofactor.
Bloeddrukcontrole is dus een essentieel gegeven, en voor de volksgezondheid wordt dus al ruim een halve eeuw gestreefd naar een verlagen van de zoutinname hiervoor. Niet onterecht – want meestal is de zoutinname veel te hoog – maar soms wel te fanatiek.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!