Langetermijneffecten van borstvoeding

Zoogdierenmoeders bereiden hun jongen voor op het leven met melk. Maar moedermelk is heel wat meer dan enkel voeding ...

In in-vitro- en dierstudies werden de langetermijneffecten van borstvoeding bestudeerd. Een goede darmflora wordt op tal van manieren ondersteund, vooral de ‘humane melk-oligosacchariden', spelen hierbij een grote rol. Ze favoriseren en 'voeden' selectief de juiste bacteriënstammen die belangrijk zijn voor de darmflora van het kind, maar zijn ook belangrijk voor de maturatie van de enterocyten.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!