Webartikelen archiefpagina

mei 2023

Glaucoom is wereldwijd de tweede oorzaak van irreversibele blindheid. Waar een gezonde vitamine B12-bloedconcentratie mogelijk kan beschermen tegen het ontstaan van de oogaandoening, kan een te hoge concentratie kobalt (uit cobalamine, vitamine B12) in het bloed het ontstaan van neurologische schade mogelijk bevorderen.

mei 2023

Na het uitdoven van de COVID-19-epidemie leveren Italiaanse wetenschappers bewijs dat bij deze ziekte optimale vitamine D-niveaus gerelateerd zijn aan een lagere infectiekans, betere herstelvooruitzichten en minder sterfte. Bovendien is suppletie gecorreleerd met deze gunstige uitkomsten. De positieve rol van vitamine D was al uit veel afzonderlijke studies gebleken. Dit onderzoek was een ‘umbrella review’, waarin de reviews en meta-analyses van deze studies werden opgenomen.

mei 2023

Calciumantagonisten verhogen de sterftekans bij patiënten met angina pectoris, behalve wanneer ze B-vitamine erbij nemen. Dat hebben Noorse onderzoekers vastgesteld in een cohort van bijna 4000 patiënten, waarvan er 900 calciumantagonisten namen en 1650 B-vitaminen. In het American Journal of Clinical Nutrition geven ze vier mogelijke verklaringen hiervoor.

mei 2023

Dagelijks wordt de mens blootgesteld aan aluminium via voedselbereiding, voedingsadditieven, cosmetica en huidverzorgingsproducten. Ook medicijnen waaronder maagzuurbinders en vaccinaties bevatten de stof. Verschillende studies hebben aangetoond dat het voor onze gezondheid beter is om de blootstelling aan aluminium zo laag mogelijk te houden. Zo is aluminium in verband gebracht met het ontstaan van hypertensie en cognitieve achteruitgang.

mei 2023

Volgens een in China gedane studie verlagen zoutvervangers de bloeddruk en zelfs het aantal cardiovasculaire voorvallen bij bewoners van zorgtehuizen. Zoutrestrictie had effect op geen enkele van de studie-uitkomsten, aldus de onderzoekers in Nature Medicine. De 'zoutvervanger' bestond nog altijd voor 62% uit natriumchloride, de rest was vervangen door kaliumchloride.

mei 2023

Uit een recente review van Australische en Britse auteurs blijkt dat vitaminen en mineralen mogelijk gunstig zijn bij het verminderen van vermoeid­heids­symptomen. Deze positieve effecten gelden zowel bij gezonde mensen als bij mensen met een chronische ziekte.

mei 2023

Kinderen en volwassenen die extra vitamine D innemen, hebben minder ernstige symptomen van allergische astma en hebben minder inhalatiesteroïden nodig. Dat is het resultaat van een recent onderzoek van de afdeling Moleculaire Pneumologie van de Universitätsklinikum Erlangen in Duitsland.

mei 2023

Spelt en emmertarwe zijn doorgaans voedzamer dan broodtarwe als het op voedingsstoffen aankomt. Toch is er veel variatie binnenin een graansoort waardoor de voedzaamheid snel kan overlappen. Dat besluiten Nederlandse en Britse onderzoekers nadat ze het graan van vijf tarwerassen, vijf speltrassen en drie emmertarwerassen, telkens na teelt met twee bemestingsregimes, geanalyseerd hadden. 

mei 2023

Een hogere inname van vitamine C is geassocieerd met langere telomeren, zo stellen Chinese wetenschappers op basis van gegevens (1999-2002) uit het Amerikaanse NHANES-onderzoeksprogramma. Aangenomen wordt dat wanneer deze uiteinden van onze chromosomen een grotere lengte hebben, de cellulaire veroudering trager verloopt en leeftijdsgebonden ziekten minder kans krijgen. Vitamine C zou daar aan kunnen bijdragen.

mei 2023

Wat bekend staat als het ‘goede cholesterol’ zou wel eens wat minder goed kunnen zijn dan wordt aangenomen. Onderzoekers trekken de conclusie dat een hoger HDL-C, beschouwd als preventief werkend op hart- en vaatziekten, ook gecorreleerd is met een verhoogde kans op fracturen. Middels een cohortstudie haken zij in op aanwijzingen uit preklinische studies dat er een samenhang bestaat tussen hoger HDL-C en teruglopende botmineraaldichtheid.

Pagina's