Webartikelen archiefpagina

juli 2012

Het belang van inflammatie (ontsteking) voor de hersenen, zowel fysiologisch als pathologisch, wordt steeds meer onderkend. Deze review had als doel een update te maken van de langetermijneffecten van inflammatie vooral op kinderleeftijd, maar ook bij volwassenen.

juli 2012

Wie veel fastfood eet, verhoogt zijn risico op depressie met 50 % in vergelijking met wie zelden of nooit fastfood eet.

juli 2012

Een recente Franse studie onderzocht de langetermijneffecten van voedingspatronen op cognitie na 13 jaar (gebaseerd op de Supplémentation en Vitamines et Minéraux Antioxydant studie).

juli 2012

Zwitserland is een uniek land omwille van zijn ongebruikelijke staatsbestel, waar de burger een veel grotere inspraak heeft dan elders. En dat dit een grote invloed heeft op de politiek blijkt uit het feit dat, in tegenstelling tot andere landen, Zwitserland met overtuiging de keuze gemaakt heeft voor integratieve geneeskunde.

juli 2012

Magnesiumsulfaat (MgSO4, 2 g als bolus), intraveneus toegediend, kan gunstig zijn bij astma wanneer het gaat om ernstige astma-aanvallen. De resultaten van studies zijn tegenstrijdig, maar in geval van ernstige astma die op een andere manier niet meer onder controle te krijgen is, hoeft aan het gebruik van intraveneus magnesium niet getwijfeld worden, dat beweren Koreaanse artsen. De behandeling heeft immers geen enkele ernstige bijwerking.

juli 2012

Symphytum officinale (smeerwortel) is van oudsher erkend als fytotherapeutisch middel voor wondverzorging. Placebogecontroleerde studies hebben duidelijk gemaakt dat de bladeren de genezing van oppervlakkige wonden bevorderen, rugpijn verlichten en zwelling door verzwikte enkels verminderen. Andere studies tonen ook verlichting van de pijn, zoals gewrichtspijn aan de knieën en enkels, blauwe plekken, gezwollen gewrichten, verstuikingen, verrekkingen en verzwikkingen, pijn ten gevolge van osteoporose enzovoort.

juni 2012

Bij ons wordt nagenoeg iedereen gevaccineerd, en de medische overheid wilt dat de rest van de wereld ons voorbeeld volgt. Een Cochrane Review becijferde de doeltreffendheid van het MMR-vaccin (tegen mazelen, bof en rodehond). Tegen mazelen beschermt het MMR-vaccin voor 95 % bij kinderen die nog niet naar school gaan, en 98 % bij schoolgaande kinderen. Bescherming tegen klinische bof bedraagt 69 tot 81 %. Het percentage is lager in studies waar de diagnose in het labo bevestigd werd. Opmerkelijk: de auteurs vonden geen studies die de doeltreffendheid van het vaccin tegen rodehond nagingen.

juni 2012

Mannen en vrouwen die veel omega-3 innemen via de voeding, hebben minder Aβ42 in hun bloedplasma. Voor negen andere voedingsstoffen zagen de onderzoekers geen relatie.

juni 2012

Een opmerkelijk verband tussen cafeïne en bescherming tegen dementie. MCI-patiënten die hoge cafeïneniveaus in het bloed hadden gedurende een studieperiode van twee à vier jaar, kregen géén dementie.

juni 2012

Zonnebrand mag dan wel een onaangename ervaring zijn, het ultieme doel om je in te smeren met zonnebrandolie is het voorkomen van huidkanker. Zonnebrandoliën lijken te beschermen tegen plaveiselcelcarcinomen (squamous cell) en ook (doch minder effectief) tegen basaalcelcarcinomen. Tegen de dodelijkste vorm van huidkanker, melanomen, is er weinig overtuigend bewijs dat zonnebrandolie bescherming biedt. Sommige studies tonen zelfs een hoger voorkomen van melanomen onder de gebruikers van zonnebrandolie.
Dat wil nog niet zeggen dat zonnebrandoliën niet werken. Ze hebben wel hun beperkingen. Ten eerste houden ze niet alle uv-straling tegen. Zelfs de sterkste filter - titaniumoxide - houdt slechts 25 % van het uvA tegen, dat is de schadelijkste fractie van uv.

Pagina's