Webartikelen archiefpagina

februari 2010

Een prestigieus ziekenhuis in New York, Sloans Ketterings, heeft een analyse gepubliceerd over de waarde van alternatieve geneeskundige therapieën bij kankerpatiënten.

februari 2010

Uit een Zweedse studie blijkt dat toekomstige moeders die niet dagelijks groenten eten (3 tot 5 maal per week) het risico van hun kinderen op diabetes type I met 70 % verhogen. Diabetes type I is het gevolg van een autoimmuunreactie die de betacellen in de pancreas vernietigt. De studie testte bijna 6000 kinderen op autoimmuun-antilichamen.

februari 2010

Over de oorzaken van dyslexie is nog veel discussie, maar vermoed wordt dat er een storing zou zijn in de cholinerge neurotransmissie. Ginkgo biloba heeft een gunstige invloed op het cholinerge systeem.

februari 2010

Het is bekend dat epigenetische wijzigingen doorgegeven worden via de moeder aan het nageslacht, én dat ondervoeding of slechte voeding van de moeder de gezondheid van het kind op latere leeftijd belast. Maar nu is ook aangetoond dat stress op jonge leeftijd, (pre-, peri-, postnataal én in de eerste levensjaren) ook epigenetische veranderingen aanbrengt in het genoom, en dat dit blijvende gevolgen zal hebben op latere leeftijd.

december 2009

Amyotrofe lateraal sclerose (ALS) is een zwaar invaliderende neuropathologie die meestal op enkele jaren leidt tot de dood. De pathogenese omvat een aantal mechanismen die in onderlinge wisselwerking leiden tot een snelle achteruitgang van de motorische neuronen. Deze pathogene mechanismen zouden zijn: oxidatieve stress, excitotoxiciteit, mitochondriale dysfunctie, aberrante proteïne'folding', neuro-inflammatie en apoptose.

december 2009

Twintig jaar preklinisch onderzoek en twee recente klinische studies tonen aan dat progesteron, goed bekend als reproductiehormoon, ook neuroprotectief is. Progesteron en zijn metabolieten blijken een therapeutisch effect hebben na neurologische schade via een aantal metabole en fysiologische pathways die de schade kunnen beperken bij ruggenmergletsels, hersentrauma's en zelfs beroerte en leeftijdsgebonden neurodegeneratie.

december 2009

Recent verschenen een aantal interessante resultaten uit dierenstudies met Ginkgo biloba:

  • In in vitro onderzoek werd aangetoond dat Ginkgo biloba-extract (Gbe) mitochondriën beschermt tegen oxidatieve stress. Er werd bovendien een synergie aangetoond tussen Gbe en celeigen trofische factoren, en Gbe blijkt ook te beschermen tegen de oxidatieve stress geïnduceerd door deze trofische factoren.
december 2009

Canada staat een stuk verder dan de VS: een review maakt er de balans op van wat nutraceuticals kunnen betekenen in de preventie van prostaatkanker: Vitamine E en D, selenium, groene thee, soja, lycopeen zijn al goed bestudeerd.

december 2009

Vitamine D is een sleutelfactor in de aangeboren immuniteit. Deze studie toont aan dat (1,25D) via zijn receptoren (VDR) de 'herkenningspatronen' in monocyten en epitheelcellen sterk activeert.

december 2009

Op de het recente congres van de EVP (Europese Volks Partij of EPP) verraste de Poolse premier Tusk alle aanwezigen door flink uit te halen naar de 'overregulering' vanwege de bureaucratische regeringen, die de schuldigen van de financiële crisis ondersteunen met het geld van de gewone burgers, én de bemoeizucht en verspilling van openbare middelen waarmee ze de gezondheid van de burgers in gevaar brengen door blindelings de farmamaffia te volgen.

Pagina's