Chronische pijn en immuunstoornissen

Chronische pijn – pijn die langer aanhoudt dan zes maanden –
is een zeer belangrijke handicaperende factor en heeft zware
impact op de levenskwaliteit. Behandeling is moeilijk en dikwijls
ineffectief. Perifere zenuwschade gaat vaak gepaard met
persisterende functionele en morfologische reorganisatie in de
hersenen, vooral in de prefrontale cortex, zowel wat betreft de
affectieve als sensorische componenten van chronische pijn.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!