Webartikelen archiefpagina

december 2010

Ondertussen loopt ook -op verzoek van de Europese Commissie- nog het onderzoek naar een mogelijk verband tussen narcolepsie en inenting met Pamdemrix, het Europese A/H1N1 influenza-vaccin.

december 2010

Brassicaceae of kruisbloemige groenten zoals broccoli, spruitjes en waterkers hebben een groot anticancerogeen potentieel, niet alleen preventief, maar ook curatief. Enkele recente studies lichten nog een tipje van de sluier op van de mechanismen waardoor isothiocyanaten (ITC) en indol-3-carbinol (I3C) tumorcellen inperken.

december 2010

We moeten en zullen pillen slikken.
Uit een review van 8 studies over cardiovasculaire preventie met aspirine, werd een nieuwe reden gedistilleerd om pillen te slikken: een dagelijks aspirientje zou op lange termijn (5 tot 20 jaar) het risico op kanker verlagen.

december 2010

Dat weten we. Maar het is nu ook onomstotelijk bewezen door Dr. Lee S. Berk, een researcher psychoneuroimmunologie en preventiespecialist. Hij toonde aan dat herhaald stevig lachen invloed heeft op tal van lichaamsfuncties en pathways, en deze even goed optimaliseert als herhaalde, matige beweging.

december 2010

Een in vitro studie toonde aan dat het carotenoïde astaxantine de microbicide en fungicide capaciteit van het immuunsysteem verbetert.

december 2010

Een cross-sectionele studie onderzocht het verband tussen voeding en insulineresistentie bij 668 niet diabetische mensen tussen 18 en 75. Hieruit bleek een direct verband tussen frucoseconsumptie en insulineresistentie.

Andere studies linkten de hoge fructoseconsumptie –zoals deze gebruikelijk is in Westerse landen- aan het ontstaan van NAFLD (Non-alcoholic Fatty Liver Disease) of vetlever, wat het risico op cirrhose sterk in de hand werkt.

december 2010

Het is ondertussen algemeen aanvaard dat pesticiden de gezondheid van mens, dier en planeet ernstig bedreigen. Steeds meer onderzoek linkt pesticiden aan tal van ernstige ziekten: van geboortedefecten en onvruchtbaarheid, autisme en leerstoornissen, tot diabetes, kanker en neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson en Alzheimer.

december 2010

Sinds kort is het in Oost-Europa al langer bekende en gebruikte product TMAZ, een verbeterde versie van het vanouds gebruikte zeoliet, ook hier beschikbaar. Om een idee te hebben van de werkingscapaciteit en de mogelijkheden is wat achtergrondinformatie onontbeerlijk.

oktober 2010

Een nieuwe studie linkt flesvoeding van baby’s aan een hoger risico op het ontwikkelen van overgewicht.

oktober 2010

Het EMA-Europees geneesmiddelenbureau adviseert de schorsing van de vergunning voor de diabetesgeneesmiddelen op basis van rosiglitazone (Avandia, Avandamet, Avaglim)...

Blijkbaar was al sedert de eerste vergunning in 2000 bekend dat rosiglitazone vochtretentie met een verhoogd risico op hartfalen kan induceren! Nieuwe studies hebben dit nu bevestigd. Er wordt niet vermeld hoeveel patiënten op die tien jaar onnodig gestorven zijn ten gevolge van gebruik van het middel!

Pagina's