Webartikelen archiefpagina

augustus 2010

Vaak wordt visolie/omega-3-suppletie afgeraden bij het gebruik van stollingremmers, omwille van het verhoogde risico op bloedingen.

augustus 2010

Het is al langer bekend dat lignanen een vergelijkbaar effect hebben als isoflavonen en beschermen tegen borst- en prostaatkanker. Een meta-analyse van 21 studies bevestigt dit: uit de gezamenlijke resultaten bleek dat een hogere consumptie van lignanen beschermt tegen borstkanker na de menopauze, evenals tegen prostaatkanker en haarverlies.

augustus 2010

Ondanks alle schone theorieën en propaganda van de firma Merck duiken er steeds meer studies op die melden dat het risico op spontane heupfracturen hoger ligt bij (vooral) vrouwen die enkele jaren bifosfonaten innemen ter behandeling van osteoporose.

augustus 2010

Het KCE onderzocht ook de zin van uitbreiding van borstkankerscreening (door mammografie) naar de groep gezonde vrouwen tussen 40 en 49 jaar. Hun conclusies bevestigen deze uit ‘De kankerindustrie, A&A 2010:3 pag. 10-14´

augustus 2010

Dioxines zijn hypergevaarlijk, ze induceren kanker in uiterst minieme hoeveelheden. Wereldwijd zijn grote inspanningen gedaan om de hoeveelheid dioxines vanuit de industrie te beperken.

augustus 2010

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), België, onderzocht of de recente nieuwe virusremmers die gebruikt worden bij chronische hepatitis B inderdaad ernstige verwikkelingen, zoals levercirrose en leverkanker voorkomen.

juni 2010

Op basis van de resultaten van de TOMBOLAstudie (Trial of Management of Borderline and Other Low-Grade Abnormal Smears) stelt de leidende wetenschapper Dr. Maggie Cruickshank dat testen voor HPV geen nut heeft voor de opsporing van baarmoederhalskanker. In de studie werden 4439 vrouwen met een ‘borderline’ of ‘mild positieve’ uitslag op het uitstrijkje (Papanicolao of PAP-smear) getest op HPV-infectie en gevolgd op de ontwikkeling van kanker.

juni 2010

Een overweldigende hoeveelheid literatuur toont aan dat foliumzuur gedurende de eerste weken van de zwangerschap levensbelangrijk is voor de neuronale ontwikkeling van de foetus: de meeste NTD of neuraalbuisdefecten ontstaan tijdens de erste vier weken, daarna komt suppletie te laat. Maar dit blijkt niet alleen te gelden voor het perifere neurale systeem, maar ook voor de centrale neuronale ontwikkeling. Een foliumzuurtekort in de vroege zwangerschap blijkt ook gelinkt aan het ontwikkelen van ADHD bij het kind.

juni 2010

Zelfs na het hele arsenaal van de reguliere therapie, inbegrepen chemo en bestraling, blijken er toch vaak ‘tumorinitiërende’ cellen te overleven, die dan weer zorgen voor recidiven.

juni 2010

Het is een slecht bewaard geheim dat dit ook geldt voor de relatie tussen de wetenschappelijke literatuur en de farmaceutische industrie. En er is nu een wetenschappelijke studie die aantoont dat dit inderdaad zo is.

Kemper en Hood onderzochten heel specifiek de farmaceutische publiciteit in een aantal ‘gerenommeerde’ wetenschappelijke tijdschriften, en de correlatie met wat er over voedingssupplementen in verschijnt. De resultaten waren statistische significant, én ontluisterend!

Pagina's