Voedingsgeneeskunde, jaargang 19 (2018), nummer 5

Dossier: spijsverteringsproblemen

Dossier

Radertjes in de vertering

De spijsvertering van de mens is enorm complex. Alleen water (en alcohol) en de meeste vitaminen en mineralen kunnen rechtstreeks via de darmwand worden opgenomen, alle andere spijsbestanddelen moeten eerst verteerd worden. En daarbij spelen micro-organismen zowel binnen als buiten het lichaam een belangrijke rol.

Leververvetting

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is een veelvoorkomende leveraandoening in Westerse landen. Deze aandoening omvat goedaardige leververvetting (benigne steatose) bekend onder de noemer ‘non-alcoholic fatty liver’ (NAFL) en niet-alcoholische steatohepatitis, ‘non-alcoholic steatohepatitis’ (NASH). Bij 15 tot 30% van de NAFLD-patiënten ontstaat NASH, wat te beschouwen is als de levervariant van het metabool syndroom (Koek, 2011 NTVG).

Holistisch de wereld voeden

Drie onderzoekers van de universiteit van Edinburgh hebben de voedselketen zo 'holistisch' mogelijk in kaart proberen te brengen: van veld tot vork, en dit op wereldschaal. Hun synthese moet de zwakke plekken van de voedselketen blootleggen, de plekken waar onverantwoord veel voedingsstoffen verloren gaan. Want de wereld produceert genoeg voedingsstoffen, het zijn inefficiënties die vele mensen met een gebrek aan voedingsstoffen achterlaten. De onderzoekers hopen met hun synthese tot een...

Interview Rudi Crabbé, initiatiefnemer Eten+Welzijn

Begin dit jaar werd Eten+Welzijn opgericht, een stichting met als missie om het eten en welzijn van patiënten en cliënten in de zorg te verbeteren door enerzijds kennis en initiatieven op dit gebied met elkaar te verbinden, en anderzijds verbeteringen te implementeren in de praktijk. Mede-initiatiefnemer Rudi Crabbé over de vliegende start.

Emoties

Je bent prachtig om te zien, een bos blonde krullen, klein van postuur en een aanstekelijke lach. Je hebt je zaken goed op orde, een leuke baan, een man en schatten van kinderen. Anderen noemen jou een geslaagd mens. Je kan rekenen op jaloerse blikken.

Op 25 en 26 september 2018 werd in Amsterdam het tweede internationale congres BeyondRCT: Towards Co-operative Citizen Science in Food and Health georganiseerd. Organisator Gaston Remmers, van Stichting Mijn Data Onze Gezondheid, blikt terug – en vooruit.

Over het begrip koolhydraatbeperking/low-carb is het laatste woord nog niet gezegd. Rabiate aanhangers beginnen het liefst met 25-50 g koolhydraten, verdeeld over vijf porties. Zij stellen dat hoe lager de koolhydraatinname in de eerste fase van het dieet is, hoe beter de verbranding van lichaamsvet op gang komt. Tegenstanders halen alles uit de kast om te bewijzen dat tussendoortjes noodzakelijk zijn.

Chronisch vermoeid

Myalgische encefalomyelitis betekent letterlijk ontsteking van hersenen en ruggenmerg met spierpijn. ME/CVS is een neurologische aandoening met complexe globale disfuncties. Pathologische ontregeling van de immunologische, endocriene en zenuwsystemen, met een verstoord cellulair energiemetabolisme en ionentransport, zijn belangrijke kenmerken.

Autisme holistisch

Recente studies hebben velerlei afwijkingen in het metabolisme, spijsvertering en mitochondriën vastgesteld bij patiënten met autisme-spectrumstoornis, kortweg autisme. Wat als we al die afwijkingen in één klap proberen te corrigeren, zou dat de behandeling een forse duw geven? Een 17-koppig team onder leiding van James B. Adams deed de test in een verkennende, niet-gecontroleerde studie.1