Leververvetting: een sluimerende aandoening met ernstige gevolgen

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is een veelvoorkomende leveraandoening in Westerse landen. Deze aandoening omvat goedaardige leververvetting (benigne steatose) bekend onder de noemer ‘non-alcoholic fatty liver’ (NAFL) en niet-alcoholische steatohepatitis, ‘non-alcoholic steatohepatitis’ (NASH). Bij 15 tot 30% van de NAFLD-patiënten ontstaat NASH, wat te beschouwen is als de levervariant van het metabool syndroom (Koek, 2011 NTVG).

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!