Nutritionele ondersteuning bij ME/CVS

Myalgische encefalomyelitis betekent letterlijk ontsteking van hersenen en ruggenmerg met spierpijn. ME/CVS is een neurologische aandoening met complexe globale disfuncties. Pathologische ontregeling van de immunologische, endocriene en zenuwsystemen, met een verstoord cellulair energiemetabolisme en ionentransport, zijn belangrijke kenmerken.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!