Arts, therapeut & apotheker, jaargang 16 (2015), nummer 5

Microbioom

Facebook voor darmbacteriën

Dossier

Trust  your gut
We leven in een wereld van snel uitbreidende neuropsychologische epidemieën: autisme (ASD), ADHD/ADD, leerstoornissen, schizofrenie, depressie, bipolaire en andere psychiatrische stoornissen. Bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Bovendien is er een grote overlap tussen al deze syndromen, is er grote comorbiditeit met immuniteits- en gastro-intestinale stoornissen. Bovendien blijken kinderen met ontwikkelingsstoornissen later een hoger dan gemiddeld risico te lopen op...
Microbioom
Het menselijk lichaam beschikt over een holistisch verdedigingssysteem, met als functie bedreigingen te herkennen en vernietigen, en/of de schade te minimaliseren of herstellen. Klassiek: dit wordt gerealiseerd door de samenwerking tussen barrières -huid, slijmvliezen en (darm)flora- en het immuunsysteem. Dit alles moet echter nog tot ontwikkeling komen in de neonatale periode. Naast het aangeboren moet het verworven (adaptatief) immuunsysteem evenwichtig uitrijpen, met een goede...
Parasiet
De hygiënehypothese biedt een sterke verklaring voor de sterke toename van allergie en auto-immuunziekten in de westerse wereld. Parasieten zijn niet meer weg te denken uit de hygiënehypothese. Slechts een handvol klinische studies zijn tot nu toe uitgevoerd op mensen die zich laten infecteren met parasieten. Gek genoeg zijn er meer reviews over dit onderwerp te vinden dan klinische studies. Dat is wel een teken dat onderzoekers wild enthousiast zijn over het therapeutisch...
Trombose

B-vitaminen spelen een belangrijke rol voor de gezondheid van hart en bloedvaten. Een adequate voorziening met B-vitaminen verlaagt het risico op hart- en vaataandoeningen. Suppletie met B-vitaminen helpen hoge bloeddruk, atherosclerose, een beroerte, hartritmestoornissen en verhoogde bloedlipiden (cholesterol en triglyceriden) te voorkomen.

Patiënten met een verhoogd risico op een hartritmestoornis of een hart- of herseninfarct krijgen levenslang een antitromboticum....

In mijn studietijd aan de universiteit van Utrecht werd ons verteld dat iemand niet meer dan vijf zenuwbehandelingen in de mond mocht hebben. Op onze vraag waarom dit getal zo belangrijk was, kwam er een wat vaag antwoord dat erop neerkwam dat zenuwbehandelingen de gezondheid nadelig zouden beïnvloeden.
Statines
In 2014 vaardigde de American College of Cardiology en de American Heart Association nieuwe richtlijnen uit voor statinetherapie. Zelfs gezonde personen met een laag hartrisicoprofiel zouden dan statines moeten nemen. In de UK komt een kwart van de bevolking tussen 30 en 85 jaar daarvoor in aanmerking.1 Vier experts hebben felle kritiek uitgeoefend op de nieuwe richtlijnen in een opiniestuk voor de British Medical Journal.2
Collega Fransen is bezig met een aantal YouTube-filmpjes, bedoeld als voorlichting omtrent kanker en (natuur)geneeskunde. Aanvankelijk wilde ik ook wel meedoen, maar toen mij duidelijk werd dat vooral niet-artsen zouden optreden, en filosofie en aannemelijkheid van effectiviteit, maar niet bewijs – zoals ik dat graag zie – de hoofdlijn bepalen, zag ik hier al snel vanaf. Er moet wel gezegd worden dat in de geneeskunde zoals de KNMG primair propageert, harde bewijzen vaak ook niet...
Het is een universeel gegeven dat baby's wenen als ze neergelegd worden. Als we de moeite nemen om te luisteren, zullen onze neuronen en hormonen de juiste respons aanmoedigen. Baby's zijn geconcipieerd om frequent gevoed te worden op een manier die huid-op-huidcontact, vasthouden en beschikbaarheid van gelaatssignalen vereist. Hieruit resulteren heilzame en permanente veranderingen, zowel bij ouder als kind. Voldaan (gelukkig) moederlijk gedrag groeit als de signalen gevolgd...