Microbioom
Het darmmicrobioom: essentieel voor het leven
Het menselijk lichaam beschikt over een holistisch verdedigingssysteem, met als functie bedreigingen te herkennen en vernietigen, en/of de schade te minimaliseren of herstellen. Klassiek: dit wordt gerealiseerd door de samenwerking tussen barrières -huid, slijmvliezen en (darm)flora- en het immuunsysteem. Dit alles moet echter nog tot ontwikkeling komen in de neonatale periode. Naast het aangeboren moet het verworven (adaptatief) immuunsysteem evenwichtig uitrijpen, met een goede balans tussen de TH1- en TH2-respons, én immuuntolerantie in de weefsels waar dat nodig is. Het moet in optimale omstandigheden ook zorgen voor een stabiele, levenslange microbiële homeostase.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!