Decision making | Deel 3
What the world needs now

Het is een universeel gegeven dat baby's wenen als ze
neergelegd worden. Als we de moeite nemen om te luisteren, zullen
onze neuronen en hormonen de juiste respons aanmoedigen. Baby's
zijn geconcipieerd om frequent gevoed te worden op een manier die
huid-op-huidcontact, vasthouden en beschikbaarheid van
gelaatssignalen vereist. Hieruit resulteren heilzame en
permanente veranderingen, zowel bij ouder als kind. Voldaan
(gelukkig) moederlijk gedrag groeit als de signalen gevolgd
worden.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!