Arts, therapeut & apotheker, jaargang 15 (2014), nummer 3

B-vitaminen

The sparks of life

Over vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, biotine en (geen echte B-vitamine) choline. Wordt vervolgd in AT&A jg. 16 (2015) nr. 1.

Dossier

Gebrek van thiamine of vitamine B1 staat al eeuwenlang bekend als beriberi; de lijst van symptomen is echter ellenlang. Neurologische (droge beriberi) en cardiovasculaire (natte beriberi) symptomen is een grove tweedeling, maar casestudies tonen dat thiaminetekort in combinatie met genetische afwijkingen uiteenlopende en ernstige symptomen kan veroorzaken. Benutting van glucose en synthese van hersenstoffen hangen af van enzymen die thiamine behoeven. Diabetes, alzheimer en parkinson zijn...

Biotine, een B-vitamine, is een cofactor van enzymen die HCO3- in moleculen inbouwen, een belangrijke stap in de stofwisseling van aminozuren. Sommige personen hebben een genetisch gebrek aan enzymen die biotine recycleren en hebben er een hogere behoefte aan (nutrigenetica). Een andere onderzoekslijn toont dat biotine in de celkern gebruikt wordt om de toegankelijkheid van het DNA te regelen (epigenetica). De toekomst zal nog veel meer brengen, want biotine regelt de expressie van duizenden...

Van alle B-vitaminen heeft riboflavine (vitamine B2) duidelijk de minste populariteit in het nutritionele onderzoeksveld, in schril contrast met de overweldigende veelheid aan functies die het vervult in elke cel. Ondanks de tekorten die zelfs in ons landen heersen en die mogelijk bloedarmoede veroorzaken. Migraine is een van de weinige ziektebeelden die evidence-based behandeld kunnen worden met een hoge dosis riboflavine. In de oncologie begint het onderzoek rond riboflavine nog...

Langjarige inname van niacine is effectief tegen dislipidemie, bestrijdt atherosclerose en beschermt significant tegen hart- en vaatziekten.1 Toch wordt niacine relatief weinig geadviseerd en gebruikt vanwege het optreden van de typische niacineflush. De amidevorm van vitamine B3 (niacinamide), die geen flush veroorzaakt, is in dit kader niet geschikt omdat niacinamide geen invloed heeft op de bloedlipiden. Als niacine al wordt voorgeschreven, dan zal de therapietrouw ongetwijfeld laag zijn...

Meervoudige ovariumcysten, ook wel aangeduid met polycystic ovary syndrome (PCOS), en prostaatvergroting of benigne prostate hyperplasia (BPH) zijn hormonale afwijkingen die steeds vaker voorkomen in gemeenschappen met een zogenoemde westerse levensstijl. Tegenwoordig krijgt 5 tot 10 % van de volwassen vrouwen gedurende hun vruchtbare levensfase te maken met PCOS. Van de mannen krijgt ongeveer een kwart BPH als vijftiger en minstens dertig procent als zestigplusser. Onderzoek heeft...

Regelmatig verwijs ik patiënten door naar universitair georiënteerde artsen in België
of Duitsland. Wat mij steevast opvalt is dat deze artsen per telefoon en mail voor de patiënt bereikbaar zijn, meestal ook in het weekend. De bereikbaarheid van artsen is in ons land in het algemeen veel slechter.

Iets anders is echt inhoudelijke informatie over voeding en kanker. Deze is op websites van Nederlandse ziekenhuizen vaak nihil/onjuist, maar juist op websites van meerdere...

Om te begrijpen waarom we zijn wat we zijn, en waarom ziekte ontstaat, moeten we dus denken vanuit de evolutie, rekening houdend met onze oorspronkelijke omgeving (Darwin), en bij het zoeken van het waarom, eerder rekening houden met de evolutionaire oorzaken dan de directe (proximate) (Tinbergen).

De huidige voeding ligt aan de basis van veel darmproblemen en voedselovergevoeligheden; problemen die in de reguliere geneeskunde vaak onvoldoende (h)erkend en opgelost worden. Het is belangrijk om als therapeut een brug te slaan tussen reguliere en complementaire geneeskunde.

Wat is een ideale bevalling? Eén waarbij geen interventie nodig is, zo omschrijft osteopaat Jan Berx ze. De moeder moet in een volledig stressvrije omgeving kunnen bevallen. Dus thuis, met de hulp van een vroedvrouw met wie ze vooraf kennis heeft gemaakt. De vrouw moet bevallen vanuit haar eigen oerkracht. In een ziekenhuis is dat een ander verhaal, waar ze van een deel van haar taken 'verlost wordt'
door een onbekende medische staf. Zich goed laten omringen dus. Haar omgeving moet wel...

De mens doorloopt in de baarmoeder de ganse evolutie in het klein. De basisprincipes van de evolutie zijn robustness
(=aanpassingsvermogen) en energie. De mens paste zich aan aan zijn vaak veranderende omgeving, vooral via epigenetische aanpassingen in de genexpressie. In een paar miljoen jaar verdrievoudigde ons hersenvolume, en de evolutie programmeerde ons verder langs neurologische weg: sympaticus en parasympaticus, de HPT-, HPA-, HPG-assen … dankzij positieve selectie en...

De incidentie van borstkanker blijft toenemen. De eerste menstruatie bij meisjes treedt nu op gemiddeld op hun 13e, honderd jaar geleden was dat pas bijna op hun 17e. Twee fenomenen die suggereren dat er hormonaal wat aan de hand is. Gabriël Devriendt zette tijdens de tweede keynote lezing de impact van hormonale stoorders (hormone disrupters) uiteen.

Het Hormoon Wellness congres bracht drie topspecialisten op gebied van hormonale gezondheid samen: Dr. Thierry Hertoghe, Dr. Paul Musarella en Dr. Rudy Proesmans.

Acupuncturiste en (TCM-)herbaliste Martine Cornelissen gaf een overzicht van wat traditionele Chinese geneeskunde (TCM) te bieden heeft voor vrouwen met fertiliteitsproblemen of met een dreigende miskraam. Vooral voor vrouwen op latere leeftijd is dit schrijnend, zij zitten al zolang met een kinderwens en de tijd dringt ... Het risico op een miskraam stijgt immers tot 50 % bij 40-jarige vrouwen die een in-vitrobevruchting ondergaan (ivf). Reguliere opties zijn beperkt bij dreigende miskraam...

Choline is een wat vergeten nutriënt, en door de decennialange banvloek op het voedingsmiddel waarin het overvloedig voorkomt, eieren, is cholinedeficiëntie eerder regel dan uitzondering. De laatste halve eeuw is het eierenverbruik werkelijk gedecimeerd door de vanuit ‘medisch-wetenschappelijke’ hoek verspreide mythe dat het eten van eieren de cholesterolemie, en zo het risico op hart- en vaatziekten zou verhogen. We weten thans dat het tegendeel waar is, maar paradigma’s zijn hardnekkig....