Thiamine: B-vitamine numero één
The spark of life

Gebrek van thiamine of vitamine B1 staat al eeuwenlang bekend als beriberi; de lijst van symptomen is echter ellenlang. Neurologische (droge beriberi) en cardiovasculaire (natte beriberi) symptomen is een grove tweedeling, maar casestudies tonen dat thiaminetekort in combinatie met genetische afwijkingen uiteenlopende en ernstige symptomen kan veroorzaken. Benutting van glucose en synthese van hersenstoffen hangen af van enzymen die thiamine behoeven. Diabetes, alzheimer en parkinson zijn chronische ziekten waar eenvoudige thiaminebehandeling hoopvolle resultaten kunnen boeken. Komen verder ook aan bod: virale infecties, hartzwakte en lactaatverzuring.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!