De mens in ontwikkeling. Zo in het klein, zo in het groot | Bernadette Kuiper
ATABC2014 Satellietlezing

De mens doorloopt in de baarmoeder de ganse evolutie in het klein. De basisprincipes van de evolutie zijn robustness
(=aanpassingsvermogen) en energie. De mens paste zich aan aan zijn vaak veranderende omgeving, vooral via epigenetische aanpassingen in de genexpressie. In een paar miljoen jaar verdrievoudigde ons hersenvolume, en de evolutie programmeerde ons verder langs neurologische weg: sympaticus en parasympaticus, de HPT-, HPA-, HPG-assen … dankzij positieve selectie en enkele bottlenecks, waar enkel de best aangepaste individuen overleefden.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!