Voedingsstoffen bij tinnitus

Voor maar liefst één op de zeven volwassenen wordt het nooit meer stil. Tinnitus of oorsuizen is geluid dat in de hersenen bestaat en er in werkelijkheid niet is. Het kan gaan om verschillende geluiden, zoals een piep, een ruis, een brom- of een fluittoon. Voor sommige mensen is het geluid zo verstorend dat het leidt tot hoofdpijn, slaap- of aandachtsproblemen, minder willen deelnemen aan het sociale leven en ronduit machteloosheid. Regulier bestaat de aanpak uit ‘leren leven met tinnitus’. Complementair is het zinvol om onderliggende fysieke verstoringen te identificeren en waar mogelijk te corrigeren. Een aantal voedingsstoffen kan daarbij ondersteunen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!