Arts, therapeut & apotheker, jaargang 13 (2012), nummer 4

Vetoplosbare vitaminen

Dossier

Vitamine D, de zonnevitamine

Vitamine D, bekend als de 'zonnevitamine', is belangrijk voor het voorkómen van rachitis, osteomalacie en osteoporose. Daarnaast worden er meerdere claims in verband gebracht met deze vetoplosbare vitamine. In de afgelopen jaren zijn er talloze wetenschappelijke publicaties verschenen die opname van vitamine D in gunstige zin in verband brengen met hart- en vaatziekten, hypertensie, type 1- en type 2-diabetes, multipele sclerose, reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekte, het risico op...

Tocoferolen en tocotriënolen

In onze voeding komen acht, structureel aan elkaar verwante vitamine E-verbindingen voor: vier tocoferolen (α-, β-, δ- en γ-tocoferol) en vier tocotriënolen (α-, β-, δ- en γ-tocotriënol). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat iedere afzonderlijke vitamine E-verbinding naast zijn antioxidantfunctie unieke biologische eigenschappen bezit.1,2

Vitamine A

Vitamine A kan in overmaat toxische reacties uitlokken, zowel acuut als chronisch. Zelfs gewone voeding schijnt te veel vitamine A te kunnen bevatten, maar dan blijft nog de vraag vanaf welke dagelijkse hoeveelheid die nadelige effecten optreden. Recent werd een nieuwe functie aan vitamine A toegekend, nog wel als cofactor in de mitochondriën.

Vitamine K uit insekten?

Vitamine D en K zijn heel oude moleculen, die – net als jodium – met het leven en de mens mee geëvolueerd zijn, waardoor ze essentieel zijn voor vele belangrijke fysiologische functies. Vooral vitamine K, die als alleroudste component ook de allerbelangrijkste functies orkestreert: bloedstolling en immuniteit. Doorheen de evolutie gingen ze steeds meer genen, functies en pathways beïnvloeden.

Integrale gezondheidszorg

Integrale zorg, ofwel geïntegreerde zorg, is ‘zorg die is gericht op de individuele behoeften van de patiënt of cliënt, waarbij beroepskrachten al dan niet uit verschillende sectoren of van verschillende organisaties hun activiteiten zo veel mogelijk op elkaar afstemmen zodat er een samenhangend aanbod rond de patiënt of cliënt is’(a). Hoe wordt integrale zorg in de praktijk aangeboden? Een kijkje in twee metropolen aan de andere kant van de oceaan.

Met behulp van zonlicht zijn planten in staat van water, kooldioxide, mineralen en organische stoffen uit de bodem een oneindig aantal voor het leven belangrijke substanties te maken. Het grote aantal verschillende stoffen die zij door het vastleggen van lichtenergie voortbrengen, is onontbeerlijk voor het leven. Voor de mens zijn deze stoffen essentieel om de gezondheid te handhaven en te herstellen.

Fibromyalgie

Spaanse artsen verbonden aan de Universidad de Sevilla hebben goede ervaringen met co-enzym Q10 als therapie bij fibromyalgie. Ze deden hun verhaal in het vakblad Mitochondrion.

Kurkuma (Curcuma longa)

De gemalen wortel van het nauw aan gember verwante Curcuma longa wordt onder de naam kurkuma, koenjit of Indiase geelwortel als specerij gebruikt. Het is tevens een belangrijk bestanddeel van kerrie, wat het z’n gele kleur geeft (wat de bijnaam voor Curcuma longa: Indische saffraan verklaart). De smaak van curcuma is mild bitter. De gele kleur wordt door het zogenaamde curcumine (in feite zijn er zeker drie verschillende curcumines) te weeg gebracht. Curcumine staat ook bekend onder...

Rupert Sheldrake

Rupert Sheldrake is als wetenschapper een buitenbeentje en wordt vaak in de hoek van de pseudowetenschappen geduwd. Volledig onterecht, want hoe waanzinnig zijn theorieën ook klinken, hij staat erop dat ze toetsbaar zijn. Hij ontwikkelde onder meer de hypothese van 'morfische resonantie' en deed onderzoek op the sense of staring. Het Centrum integrale psychiatrie gaf hem het woord op hun lustrumcongres laatstleden.