ATABC2014 | Accreditatie

Beroepsverenigingen die ATABC2014 accrediteren

AVIG Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
BBOG Belgische Beroepsvereniging voor Orthomoleculaire Geneeskunde
BHET Beroepsvereniging voor Holistisch Energetisch werkende Therapeuten
FAGT Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten
IFU International Free University
KTNO Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
LVNG Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
MBOG Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
N.G.B.I.T. Nederlands Genootschap van Bio Informatie Therapie
NAAV Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
NOAG Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers
NVVM Nederlandse Vereniging Voor Mesologie
NWP Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst
VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
VNT Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
NVTCG Zhong Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde