VGBC2020 | Beurs en congres voor gezondheidsprofessionals

Congres op 8 september

Het Voedingsgeneeskundecongres 2020 ‘Man vs Vrouw, personalised health’ kan vanwege het coronavirus op 15 mei helaas niet doorgaan. Het zal verplaatst worden naar dinsdag 8 september. Het thema zal grotendeels ongewijzigd blijven en ook het programma hopen we zoveel mogelijk te handhaven. We zijn blij dat de meeste sprekers al ruimte hebben weten te vinden in hun agenda om deze datum mogelijk te maken.

Wij bieden onze excuses aan voor het ontstane ongemak en vertrouwen op uw begrip. Reeds aangeschafte tickets blijven geldig en kunnen worden overgedragen aan een collega. Restitutie is niet mogelijk.

Update

Het Voedingsgeneeskunde-congres ’Man vs Vrouw, per­sona­lised health’ is in ver­band met het corona­virus ver­plaatst naar dinsdag 8 september. Wij hebben als organisati­e­team de intentie om dit con­gres en de bij­behorende uit­gebreide beurs door te laten gaan op deze datum. Hier­voor zijn we echter af­han­kelijk van de richt­­lijnen en maat­regelen van de over­heid en de branche­­vereniging. Wij berei­den ons al­vast voor op het waar­borgen van de veilig­heid van alle betrok­kenen en deel­nemers. Het kunnen houden van ander­­halve meter af­stand vraagt om aller­lei aan­passingen voor zowel de regis­tratie, zaal­­opstel­lingen als het beurs­­bezoek. In de loop van de eerste week van juli zullen wij beslissen of het congres in deze vorm kan doorgaan.

Hopelijk tot 8 september en blijf gezond!

Voedingsgeneeskunde Congres 2020 (logo)

Nieuwe datum: 8 september Expo Houten

Het Voedingsgeneeskundecongres 2020 ‘Man vs Vrouw, personalised health’ kan vanwege het coronavirus op 15 mei helaas niet doorgaan. Het zal verplaatst worden naar dinsdag 8 september. Het thema zal grotendeels ongewijzigd blijven en ook het programma hopen we zoveel mogelijk te handhaven. We zijn blij dat de meeste sprekers al ruimte hebben weten te vinden in hun agenda om deze datum mogelijk te maken.
Wij bieden onze excuses aan voor het ontstane ongemak en vertrouwen op uw begrip. Reeds aangeschafte tickets blijven geldig en kunnen worden overgedragen aan een collega. Restitutie is niet mogelijk. 
Het congresteam wenst u gezondheid en sterkte toe in deze intensieve tijd.
We hopen u allemaal op 8 september te ontmoeten in Expo Houten.

De wetenschap haalt een onevenredig deel van haar kennis uit de mannenwereld. Gezondheidsprofessionals evalueren de symptomen bij vrouwen vaak anders dan bij mannen. De gevolgen zijn groot: er wordt nog te vaak een verkeerde diagnose gesteld en een verkeerde behandeling gegeven.

Mannen en vrouwen verschillen ook anatomisch, fysiologisch en psychologisch van elkaar, en die subtiele m/v-verschillen doen ertoe in de praktijk. Ook beseffen we steeds meer dat mannen en vrouwen verschillen in de wijze waarop ze reageren op geneesmiddelen en voedingscomponenten. Meer rekening houden met specifieke verschillen zou de effecten kunnen optimaliseren.

Tijdens dit congres zoomen we in op genetica, de embryologie, het microbioom, het hart en het bewegingsapparaat. We gaan in op de verschillen in symptomen, oorzaken en behandeling, risico's en maatregelen. Laten we de praktijk op maat snijden, en zowel vrouwen als mannen gezonder maken én houden.

Keynote-sprekers

  • prof. dr. Angela Maas, cardioloog en hoogleraar cardiologie voor vrouwen, RadboudUMC
  • prof. dr. Aalt Bast, hoogleraar toxicologie en dean Campus Venlo/Maastricht University
  • Robert Muts, osteopaat, mesoloog, directeur Integraal Medisch Centrum Amsterdam 
  • Jannet Vaessen, directeur WOMEN Inc., Alliantie Gezondheidszorg op maat
  • Jackie Dekens, projectleider bij de afdeling Genetica van het UMCG

Impressie VGBC2019