ATABC2013 | Accreditatie

Beroepsverenigingen die het ATABC editie 2013 accrediteerden:
BATC Belangen Associatie Therapeut en Consument
LVNG Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
MBOG Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
BBOG Belgische Beroepsvereniging voor Orthomoleculaire Geneeskunde
IFU International Free University Maastricht
NOAG Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers
VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
NWP Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst
AVIG Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
VNT Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
Zhong Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde