ATABC2013 | Accreditatie

Beroepsverenigingen die het ATABC editie 2013 accrediteerden:

BATC
Belangen Associatie Therapeut en Consument
LVNG
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen

MBOG
Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
BBOG
Belgische Beroepsvereniging voor Orthomoleculaire Geneeskunde
IFU
International Free University Maastricht
NOAG
Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers
VBAG
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
NWP
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst

AVIG
Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde

VNT
Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

Zhong
Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde