Het belang van het daadwerkelijk en met regelmaat meten van het vetzuurprofiel met een betrouwbare indextest

Het belang van een gezonde omega-3 index voor o.a. ons brein, ons hart en onze ogen als onderdeel van gezond ouder worden staat buiten kijf. Veel gezondheidsproffesionals denken op basis van de anamnese een goede inschatting te kunnen maken van de omega-3-status en andere vetzuurwaarden. Uit onderzoek blijkt dat dit in de praktijk lastig kan zijn. 
Vaak blijkt de werkelijk gemeten index-waarde anders te zijn. Inname van omega-3 staat niet gelijk aan de opname van omega-3 en dit kan leiden tot een verkeerd voedings- en suppletie-advies. De grote verschillen worden o.a. bepaald door genetica, het innamemoment, de kwaliteit en de vorm van het supplement. 
In navolging van het Netherlands Heart Journal (Feb 2023) benadrukt Wouter de Jong in deze workshop het belang van het daadwerkelijk en met regelmaat meten van het vetzuurprofiel met een betrouwbare indextest (de HS Omega-3 Indextest). 
Op de beursvloer is mogelijkheid tot het gratis doen van de meest uitgebreide omega-3 indextest.

Over de spreker

Wouter de Jong studeerde af aan de Haagse Hogeschool voor Voeding en Diëtetiek. Daarna studeerde hij voeding en (top)sport, orthomoleculaire voedingsleer, klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) en natuurgeneeskunde. 
Wouter de Jong heeft zich gespecialiseerd in de effecten van voeding en heeft zich daarbij toegelegd op de spijsvertering, darmproblematiek en alles wat hiermee samenhangt. 
Wouter geeft regelmatig les, lezingen en presentaties en is een bevlogen spreker. Hij past zijn grote passie voor voeding, sport en ultieme gezondheid zelf dagelijks toe: walk your talk.
www.pro-active-medicine.nl of www.sportengezond.nl