Vitamine D-toxiciteit in context

Vitamine D krijgen we vooral door blootstelling van onze huid aan zonlicht (ongeveer 90%) en voor een kleiner deel uit onze voeding (10%).1-3 Het wordt via 25-hydroxyvitamine D [25(OH)D, de vitamine D-statusmarker] omgezet naar het vitamine D-hormoon [1,25(OH)2D], dat niet alleen werkzaam is ten behoeve van het calcium/fosfaat-metabolisme van onze botten4 en spieren, maar ook talrijke andere functies heeft,5-12 onder andere in ons immuunsysteem.13 Onlangs werd in de pers melding gemaakt van het overlijden van ‘een oudere persoon’ in België aan een overdosis vitamine D. Een hoog-gedoseerd preparaat, bedoeld voor maandelijkse inname, werd abusievelijk dagelijks gebruikt gedurende twee maanden.14-16 Vastgesteld werd een te hoog calcium en vitamine D in het bloed.15

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!