Leefstijl- en voedingskeuzes maken parkinson draaglijker

De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde, degeneratieve aandoening die gepaard gaat met een afstervingsproces van bepaalde hersencellen. De oorzaak is niet precies bekend, maar het inzicht in de ziekte heeft wel een verdere verdieping gekregen door de ontdekking van risicofactoren en meer recent doordat de relatie kon worden gelegd met het darmmicrobioom. De levenskwaliteit heeft sterk te lijden onder parkinson, maar kan door leefstijl- en voedingsmaatregelen verbeteren.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!